Kontaktujte nás zde
Novinky 17. prosince 2018

Pohony sehrávají podstatnou roli při získávání energie z kalů odpadních vod

V dánské čistírně v Egaa u města Aarhus se z odpadních vod vody extrahuje uhlíkový kal, jenž se v čističce opětovně využívá ke snížení celkové spotřeby energie. Řešení pohonů LINAK® sehrává klíčovou roli v optimalizaci tohoto procesu zajišťováním spolehlivé automatizace ventilů.

Optimální výroba bioplynu z odpadního kalu vyžaduje přesné řízení několika procesů. Tyto postupy jsou v čistírně v Egaa dokonale zajištěny. Odpadní vody z nedalekého města Aarhus jsou cenným zdrojem od okamžiku, kdy do čističky vstoupí. 

Díky nejmodernějším technologiím, vynalézavosti a kvalitním řešením dosáhlo čisticí zařízení významných výsledků a v současné době dokonce vyrobí více energie, než spotřebuje.

Optimalizace primárního procesu čištění
Osm filtrů Salsnes™ představuje první krok, kdy se z přiváděných odpadních vod odfiltruje uhlíkový kal. Elektrické pohony LINAK sehrávají významnou roli již v této časné fázi zpracování vody. Automatizovaný provoz ventilů zajišťovaný pohony přesně ovládá přívod odpadni vody do filtrů a optimalizuje proces primárního čištění. Tento proces sám o sobě vytváří snížení spotřeby energie až o 40 % během provzdušňování a později v procesu následné úpravy vody.

Efektivní výroba bioplynu – výměník tepla vyhřívaný kalem
Přetváření kalu na bioplyn je hodnotným zdrojem ekologické energie. Celý proces probíhá v anaerobní vyhnívací nádrži, v níž je udržování teploty kalu na správné úrovni absolutní nutností. K dosažení ideální teploty uvnitř nádrže se kal rozvádí energeticky účinným výměníkem tepla, kde je průtok řízen řadou ventilů automatizovaných odolnými pohony LINAK.

Pohony podporují udržitelné zpracování odpadních vod
Ať už potřebujete zapínat/vypínat ovládání ventilů nebo zajistit přesnou regulaci v rozsahu 0–100 %, elektrické pohony LINAK budou dlouhodobým řešením. Jsou odolné, překvapivě jednoduše se instalují a umožňují úplné dálkové ovládání prostřednictvím komunikace SCADA, PROFIBUS nebo snadno přístupného ručního ovládání v externí řídicí jednotce vodních ventilů (WCU). 
Chcete-li se dozvědět více o možnostech elektrických pohonů při zlepšování moderního čištění odpadních vod, kontaktujte místní zastoupení společnosti LINAK

 

Máte dotaz?

– Náš tým je připraven pomoci vám s technickými informacemi, zahájením projektu atd.

Kontaktujte nás