Kontaktujte nás zde
Novinky 27. listopadu 2018

Případová studie prokázala motivační účinky připomínání ke změně polohy

Případová studie uskutečněná německou organizací Institut für Gesundheit und Ergonomie (IGR), dokazuje, že připomínání ve výškově nastavitelných kancelářských stolech motivuje pracovníky k pravidelnější změně polohy.

Případová studie prokázala motivační účinky připomínání ke změně polohy

Lze osoby motivovat, aby své elektrické stoly s nastavitelnou výškou využívali intenzivněji a čerpali užitek z celé řady poskytovaných výhod v podobě zvýšení efektivity práce a zlepšení zdraví? Odpověď je stručná: Ano, lze!

V případové studii iniciované společností LINAK® a uskutečněné německou organizací Institut für Gesundheit und Ergonomie (IGR) (s podporou německého ministerstva práce a sociálních věcí), jíž se zúčastnilo celkem 40 zaměstnanců softwarové společnosti Diamant Software GmbH, byly testovány účinky nástrojů LINAK pro připomínání změny polohy.  Přestože byli všichni účastníci s funkcemi elektrických stolů k sezení/stání obeznámeni, většina z nich je využívala jen zřídka.  

Otestovány byly různé nástroje pro kancelářské stoly
Ke zjištění potenciálu připomínání vstávat od stolu byli účastníci rozděleni do dvou skupin. Polovina osob obdržela soupravu připomínání změny polohy tvořenou beztlačítkovým ovládacím panelem DPG s integrovanou signalizací světelným proužkem, aplikací Desk Control™ a softwarem Desk Control™, přičemž poslední dva jmenované prvky uživatele upozorňují na obrazovce mobilního zařízení nebo stolního počítače. Druhá polovina účastníků výzkumu pokračovala v práci u standardních stolů k sezení/stání bez využívání jakýchkoli nástrojů připomínání. 

Připomínání pomáhá získat zdravý návyk změny polohy 
Výsledky případové studie prokázaly, že připomínání změny polohy kancelářským pracovníkům skutečně pomáhá. Frekvence využívání funkce sezení-stání byla sledována pomocí kontrolboxu v každé kanceláři před zahájením, v průběhu a po skončení tříměsíční studie. Překvapivě konzistentní výsledky ukázaly, že testovaná skupina vybavená soupravou připomínání změny polohy zvýšila využívání funkce stolu k sezení/stání o 74 %. Tatáž testovaná skupina také vykázala prodloužení denního stání v zaměstnání o 62 %. 

Přestože tříměsíční studie není dostatečně dlouhá ke zjištění dlouhodobých účinků připomínání změny polohy, prokázala ve zkušební skupině zaměstnanců motivační účinky k aktivnějšímu využívání funkce změny polohy. 

Nejhoršími překážkami pro změny polohy jsou pohodlnost a zvyk
Pro zúčastněnou firmu Diamant Software GmbH bylo výzvou přimět své zaměstnance k využívání funkce elektrického nastavování výšky stolů. Před zahájením byly účastníky studie se společnosti Diamant Software zmiňovány dva hlavní důvody nevyužívání polohovacích funkcí: „pohodlnost“ a „zapomnětlivost“.  
„Dříve mi vnitřní hlas říkal: ‚Nechce se mi vstávat, a tak raději zůstanu sedět.‘ A to se výrazně změnilo“, říká Klaus Artmeyer, zaměstnanec prodejního oddělení a účastník studie. 

Výsledky jsou v souladu se závěry dříve publikovaného výzkumu provedeného dánskou vědeckou behaviorální agenturou KL.7. Ve zprávě s názvem „Zlepšení zdraví kancelářských pracovníků: Veřejnozdravotní intervence k lepšímu využívání polohovatelných kancelářských pracovních stolů“ agentura KL.7 také přichází se zjištěním, že připomínání motivuje kancelářské pracovníky k osvojení zdravějšího chování v aspektu změny poloh. 
Chcete-li získat více informací o motivačních účincích připomínání v moderních stolech k sezení/stání, můžete si stáhnout případovou studii IGR a dokument whitepaper agentury KL.7 na našem webu Technologie a trendy, v části věnované připomínání

 

Máte dotaz?

– Náš tým je připraven pomoci vám s technickými informacemi, zahájením projektu atd.

Kontaktujte nás