Kontaktujte nás zde
Novinky 6. července 2018

Podpora rehabilitačního úsilí pomocí spolehlivých zvedáků ze sedu do stoje

S nárůstem pozornosti věnované rehabilitaci roste potřeba asistenčních technologií. Společnost LINAK nabízí kompletní systémy pohonů pro aplikace jako jsou zvedáky ze sedu do stoje – s týmž účelem a stejným množstvím bezpečnostních prvků jako v případě kteréhokoli jiného zvedáku pacientů.

Světová zdravotnická organizace odhaduje, že kolem roku 2050 bude na světě kolem 2 miliard osob starších 60 let. Jiné statistiky současně uvádějí, že k roku 2035 bude scházet 12,9 milionů zdravotnických pracovníků.

Je zřejmé, že zdravotnictví musí projít změnou, aby byla zachována úroveň péče, jakou všichni očekáváme. Technologie a znalosti nám v tomto úsilí pomohou pomoci. 

Roste význam svépomoci a rehabilitace
Jedním ze způsobů optimalizace systému zdravotní péče a co nejlepšího využití omezených pracovních sil je zlepšení postupů rehabilitace pacientů. Se správnými aplikacemi se více lidí může zotavovat doma nebo mohou dokonce poklesnout nároky na podporu ze strany profesionálních ošetřovatelů.

Tradiční zvedáky pacientů musí být obsluhovány pečovateli, kdežto zvedáky ze sedu do stoje mohou s podporou ošetřovatele snáze ovládat sami uživatelé. Zvyšuje se tím pocit sebedůvěry uživatelů.

Spolehněte se na zkušenosti společnosti LINAK a spolehlivost jejích produktů
Existuje řada vnitrostátních i mezinárodních standardů a norem k zajištění bezpečnosti pacientů a dobrého pracovního prostředí pro zdravotnické pracovníky.

Podpora rehabilitačního úsilí pomocí spolehlivých zvedáků ze sedu do stoje
 

Společnost LINAK s dlouholetými zkušenostmi požadavky pečlivě sleduje a vyrábí produkty v souladu s požadovanými normami a standardy, jako je například norma EN10535 týkající se prevence přetížení a nesprávného používání.

Systémy LINAK pro zvedáky pacientů – klasického typu nebo ke zvedání ze sedu do stoje – patří mezi nejtestovanější zvedáky na trhu. Některé z výrobků, jež nabízíme, jsou navrženy speciálně pro zvedáky pacientů, například lineární pohon LA40 PL. Jedná se o výkonný pohon schopný zajistit plynulou tlakovou sílu 8000 N v celé délce zdvihu (s vysokým bočním zatížením). V kombinaci s lithium-iontovou baterií BAJL bude váš produkt také ekologičtější.

Několik hodnotných funkcí podporujících zvýšení bezpečnosti
Výrobky LINAK jsou vybaveny několika bezpečnostními funkcemi. Například pohon LA40 PL má vestavěný dorazový vypínač a funkci řehtačkové spojky. Slouží k zamezení pádu nebo přimáčknutí při obsluze zvedáku.

K dispozici jsou také funkce k zajištění bezpečnosti systému pohonu. Přidání servisního rozhraní do vašeho systému umožní načítání dat z kontrolboxu, např. JUMBO Care. Tato data mohou signalizovat stav baterie, počet dokončených cyklů nebo stupeň opotřebení. Budete tak moci naplánovat údržbu dopředu a zajistit, aby byl zvedák ze sedu do stoje vždy v pořádku a plně funkční. Tento přístup nazýváme preventivní údržbou.

Chcete-li se dozvědět více o zvedácích ze sedu do stoje, o obvyklých zvedácích pacientů nebo o tom, jak může společnost LINAK zlepšit vaše aplikace pro zdravotnictví, kontaktujte místní zastoupení společnosti LINAK

 

Máte dotaz?

– Náš tým je připraven pomoci vám s technickými informacemi, zahájením projektu atd.

Kontaktujte nás