Kontaktujte nás zde

Nadšení a individuální efektivita

Naše společnost spoléhá na nadšené zaměstnance, kteří vždy usilují o výjimečný přístup k zákazníkům, ke společnosti i kolegům.

Z toto pak plyne snaha o efektivitu využíváním filosofie LEAN v co nejširším rozsahu každodenních pracovních procesů.

 
Jørgen Sobol, generální ředitel společnosti LINAK Švýcarsko.

Po mnoha letech v ústředí v Dánsku jsem se přestěhoval do Švýcarska, abych převzal funkci generálního ředitele. Bylo fantastické přijít do dceřiné společnosti LINAK a zakusit, jak se zde naše hodnoty prožívají. Uvádění hodnot v život nesmí být pokládáno za banální samozřejmost – je třeba o ně pečovat a vynakládat úsilí na jejich zachování.

Po celém světě používáme několik systémů a nástrojů, jež tvoří významnou část našeho fundamentu a důsledná práce je součástí naší DNA. Cítím, že mezi našimi zaměstnanci panuje nadšení. Neustále poskytují podněty, co ještě zdokonalit, a pomáhají si navzájem zlepšovat se – jedná se o osvědčené postupy a neustálé zkvalitňování.

Jørgen Sobol, generální ředitel společnosti LINAK Švýcarsko.
 
 

3D tisk

Správná intuice může být cenným přínosem v každodenním životě mnoha zaměstnanců společnosti LINAK A/S – uvedeme jeden z příkladů. Jakoba Svennesena napadlo, že vlastní 3D tiskárny by mohly být cestou, jak dosáhnout větší agility, flexibility a vyšší spokojenosti zaměstnanců. Základní myšlenkou zmíněné intuice byla snaha zefektivnění tisku, kdy bychom namísto využívání subdodavatelů tiskli sami, na vlastní 3D tiskárně.

Více informací

Jakob Svennesen, podnikový ředitel pro mechaniku EP, LINAK A/S
 

Máte dotaz?

– Náš tým je připraven pomoci vám s technickými informacemi, zahájením projektu atd.

Kontaktujte nás