Kontaktujte nás zde

Kodex chování

Máme vysoká očekávání vůči sobě i vůči obchodním partnerům. Společnost LINAK respektuje zásady mezinárodních úmluv včetně Všeobecné deklarace lidských práv (1948) a základních pracovních standardů Mezinárodní organizace práce.

Očekáváme, že naši dodavatelé budou náš závazek sdílet. Z tohoto důvodu jsme svá očekávání začlenili do kodexu chování.

Patří mezi ně:

  • zajištění svobody sdružování pracovníků
  • odmítnutí veškerých forem nucené práce
  • odmítnutí dětské práce
  • nepřekračování zákonných limitů pracovní doby
  • odmítnutí diskriminace
  • podpora preventivního přístupu k environmentálním výzvám a aktivní úsilí o omezování dopadu na životní prostředí
  • odmítnutí korupčních praktik

Společnost LINAK si vyhrazuje právo sledovat u dodavatelů dodržování našeho kodexu chování.

Kodex chování je součástí našich dohod o kvalitě dodavatelů a musí být dodavateli podepsán. Dodavatelé nesplňující náš etický kodex budou povinni zavázat se k akčnímu plánu s uvedením bodů, které je třeba zlepšit. Nebude-li dodavatel ochoten tak učinit, vyhrazuje si společnost LINAK právo na ukončení smlouvy.

Máte dotaz?

– Náš tým je připraven pomoci vám s technickými informacemi, zahájením projektu atd.

Kontaktujte nás