Kontaktujte nás zde
Nákladní vozidlo LINAK a solární panely s výrobky LINAK

Náš závazek vůči životnímu prostředí

Odpovědnost pro nás nikdy nebyla otázkou. Jako dánská rodinná společnost ji máme vtělenu do vlastní kultury a je součástí naší identity. V roce 2004 začala společnost LINAK® realizovat konkrétní investice do zlepšení své uhlíkové stopy a naším cílem je být uhlíkově neutrální u elektřiny a na 90 % u vytápění v naší centrále v roce 2025. Společnost LINAK je již několik let součástí projektu Zero „Bright Green Business“. Pomáháme místní komunitě, aby se stala zastáncem energetické účinnosti. Společnost LINAK se rovněž zavázala dodržovat Pařížskou dohodu a v současné době si stanovuje vědecky podložené krátkodobé cíle, jež mají pomoci s realizací strategie a proměnou závazků v pozitivní efekty.

Pařížská dohoda firmy tlačí, aby se v zájmu omezení nárůstu globální teploty v tomto století o 1,5 stupně Celsia zaměřily na následující aspekty:

  • zavedení uhlíkově neutrálních provozů,
  • omezení emisí na straně dodavatelů,
  • podpora zákazníků v omezování jejich ekologické stopy.
 

2025

100% uhlíková neutralita pro elektřinu a 90% pro vytápění v naší centrále

32%

snížení spotřeby zemního plynu v sídle společnosti od roku 2010

16%

roční spotřeba elektřiny vyrobené ze sluneční energie v naší centrále v roce 2022

 
 

Směřování k zelenější budoucnosti

Společnost LINAK se soustředí na omezení vlastní spotřeby energie a současně i na udržitelná řešení výroby založená na konstrukčních a tržních požadavcích.

V průběhu let jsme provedli významné změny v podnikání a procesech, abychom zlepšili jejich dopad na životní prostředí. Patří sem zahájení investic do konkrétních iniciativ v oblasti udržitelnosti (2004), jež nám pomáhají spravovat přímé emise (kategorie 1), vytvářet základy pro naše globální úsilí o udržitelnost a řešit nepřímé emise naší společnosti (kategorie 2 a 3).

V současné době jsme v počáteční fázi měření uhlíkové stopy v centrále a následně její vyhodnocení rozšíříme na všechny závody po celém světě. Jedná se o velký krok, jenž nám pomůže pochopit, jak spolupracovat s místními týmy na stanovení nových standardů a náročných cílů v oblasti našich ambicí ESG (Environment, Social, Governance).

Snaha o zelenější planetu

 
 

Udržitelnost začíná u designu výrobků

 

Dlouhá životnost je dobrým předpokladem udržitelných produktů. Vyžaduje však vynikající kvalitu. Právě tato vlastnost skvěle charakterizuje výrobky LINAK. Od zahájení výroby lineárních pohonů a elektrických zvedacích sloupků usilujeme, aby se kvalita celého sortimentu neustále zlepšovala. Mnoho výrobků tak ve stolech, strojích či lůžkách slouží již desítky let.

Přečtěte si více o historii našich dinosaurů

Ekologičtější konstrukce produktů

 
 

Jedním ze způsobů prodloužení životnosti výrobků je zajištění vysoké úrovně kompatibility. Tento aspekt má společnost LINAK na mysli již od počátku, kdy začala inovovat řešení v oblasti elektroniky i mechaniky. Například stolní zvedací sloupek z roku 1998 lze ovládat i současným řídicím systémem. Přizpůsobivost a připravenost výrobků pro budoucnost snižuje dopad potenciální nutnosti nahrazovat v průběhu času více produktů.

Zvedací sloupky a příslušenství

 
 
 

Naše produkty podporují řízení životního cyklu

Zejména v průmyslovém odvětví je funkční spolehlivost strojů velmi důležitá. Často to však znamená, že se díly vyměňují zbytečně. Naše průmyslové pohony o svém stavu informují.

Životní cyklus řízení produktu

 

Správa životního cyklu s pohony IC™ od společnostiLINAK® šetří zdroje
Kdy je třeba lineární pohon ve stroji vyměnit? Na tuto otázku se v minulosti nedalo přesně odpovědět. Mnoho součástí strojů se dnes vyměňuje pro jistotu, aby se předešlo riziku prostojů. Platí to i pro elektrické lineární pohony.

Použití IC pohonů LINAK však mění situaci. Díky monitorování dat je nyní mnohem snazší posoudit, zda je lineární pohon skutečně potřeba vyměnit nebo své očekávané životnosti ještě nedosáhl.

Jak to funguje? Pohony s technologií IC (Integrated Controller) jsou vybaveny vestavěnou elektronikou, jež nabídne užitečné informace o využívání v reálném čase i v minulosti. Data v reálném čase poskytují dobrý přehled o několika parametrech a data historie nabídnou hlubší poznatky o výkonnosti v průběhu času. Analýzou získaných údajů podpoříte neustálé zlepšování strojního zařízení a prodloužíte tak jeho životnost.

U některých pohonů lze životnost za určitých podmínek statisticky odhadnout. K tomuto kroku se přistupuje většinou před rozhodnutím, který model pohonu zvolit – již v rané fázi výzkumu a vývoje. Nejnovější pohony IC dokonce zbývající životnost signalizují pomocí interního algoritmu. Tato funkce vychází z historie využívání, kdy se během provozu sleduje více parametrů. Pohon jednoduše zobrazuje hodnotu v rozmezí 0–100 %, podobně jako palivoměr v automobilu. Získané informace poslouží k vyvolání signálu ve stroji, jenž upozorní na dobu výměny pohonu.

Pomocí odečtených dat lze optimalizovat intervaly údržby a preventivní výměny se stávají minulostí. Firmy tak ušetří čas, peníze a zachovají se udržitelně. Díky technologii společnosti LINAK.

ReadMoreButton

 
 
 

Přibližování změn našim zákazníkům

Naše místní a globální působení znamená, že jsme zákazníkům nablízku. Se šesti výrobními závody a více než 30 pobočkami po celém světě chceme zajistit, aby naše výrobky i řešení byly výrobcům pohotově k dispozici.

Blízkost výrobků u zákazníků minimalizuje dopad dopravy na životní prostředí.

Ve všech podnicích investujeme do způsobů, jak vyrábět využitím čistší energie. Od solárních panelů ve Spojených státech a Dánsku až po výměnu zdrojů světla po celém světě za účinnější LED žárovky. Každý závod, oddělení a tým vybízíme k neustálému zlepšování procesů na všech úrovních podniku.

 
Máte dotaz?

– Náš tým je připraven pomoci vám s technickými informacemi, zahájením projektu atd.

Kontaktujte nás