Kontaktujte nás zde

Ekologická politika

Společnost LINAK® chce při vývoji a výrobě produktů zohledňovat a splňovat požadavky na ochranu životního prostředí i požadavky trhu:

  • Vyvíjíme výrobky s nízkou spotřebou energie, ze schválených materiálů
  • Naším cílem je nezatěžovat zbytečně životní prostředí a minimalizovat plýtvání energiemi
  • Při výrobě produktů se vždy snažíme používat optimální technologie

Působíme na ekologické povědomí svých zaměstnanců a povzbuzujeme k ekologicky šetrnému chování.

Dodržujeme stávající právní předpisy.

 

Politika jakosti

Cílem společnosti LINAK jsou spokojení zákazníci

  • Poskytujeme kvalitní a inovativní výrobky
  • Zajišťujeme kvalitu ve všech postupech, splňujeme požadavky a přinášíme neustálá vylepšování
  • Ve všech styčných bodech dodáváme zákazníkům vysokou kvalitu a služby.

Své klíčové procesy dále rozvíjíme a pracujeme v souladu se standardy osvědčených postupů.

A k tomu potřebujeme kvalifikované a motivované zaměstnance.

Plníme požadavky a pracujeme na neustálém vylepšování.

 

Politika pracovního prostředí

Společnost LINAK usiluje o vytvoření dobrého pracovního prostředí:

  • Naším cílem je předcházet fyzickým i psychickým újmám zaměstnanců
  • Zaměřujeme se na prevenci, jež je základem našich zásad v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti
  • Vytváříme dobré pracovní prostředí a rozvíjíme odpovídající bezpečné chování
  • Podporujeme iniciativy a aktivity k podpoře zdravého životního stylu

Odpovědnost za pracovní prostředí přebírají jednotlivá oddělení společnosti LINAK.

Za zajištění rámce souvisejícího s aktivitami v pracovním prostředí odpovídá organizace zabezpečení pracovního prostředí. Takové úsilí se logicky musí uskutečňovat ve spolupráci společnosti a zaměstnanců.

Máte dotaz?

– Náš tým je připraven pomoci vám s technickými informacemi, zahájením projektu atd.

Kontaktujte nás