Reference

Zjednodušení čištění odpadních vod s odolnými řešeními LINAK

Druhá největší veřejná čistírna odpadních vod v Dánsku nahradila řadu řešení ovládání ventilů variantou pohonů LINAK s cílem dosáhnout vyšší provozuschopnosti a usnadnění každodenního provozu ekonomicky efektivním způsobem.

Zpracování 10 milionů metrů krychlových odpadní vody vyprodukované 380 tisíci občanů a několika podniky těžkého průmyslu vyžaduje skutečně spolehlivá zařízení s prakticky 100% provozuschopností. Zavedení servopohonů LINAK v dánském městě Fredericia znamenalo pro místní čističku výrazné zlepšení z hlediska servisu, provozních nákladů i obecné provozuschopnosti.

Elektrické pohony se snáze udržují 
Schopnost zajistit servis a provoz komplexního systému zpracování a ošetření odpadních vod vlastními silami představuje v každodenním řízení obrovský rozdíl. Vše je mnohem rychlejší a nákladné prostoje zůstávají na minimu. 

„Důležité je, že máme kontrolu nad postupy a mnohem vyšší podíl servisních prací zvládneme vlastními silami“, říká Kasper K. Frederiksen, provozní manažer společnosti Fredericia Spildevand og Energi A/S. Pan Frederiksen se účastnil projektu nahrazení stávajících pohonů pohony LINAK řady LA36.

„Nové řešení společnosti LINAK jsme testovali na různých místech čističky. Rozhodně jsme zaregistrovali zlepšení flexibility, neboť nyní jsme schopni zajistit si veškerý servis sami.“ 

Rychlá instalace pohonů
Některé z pohonů LA36 jsou umístěny na výstupu organického materiálu z pračky písku systému. Zde se ventily každých šest hodin otevírají, aby se z pračky písku vyprázdnil organický materiál. V přijímací stanici se také nachází řešení zamezující zpětnému toku kalu v systému.

Kasper K. Frederiksen nechal také nainstalovat několik pohonů LA36 do dmýchárny, kde pomáhají v rozdělovači rozvádět vzduch do dvou nádrží. Bez ohledu na umístění či funkci v čističce hodnotí pan Frederiksen instalaci pohonů LINAK nad existující ventily jako velmi snadnou.

Pohony LINAK v čističce odpadních vod
 

„Nastavení pohonů i jejich uvedení do provozu bylo překvapivě jednoduché. Po zkusmém namontování prvních dvou kusů už šlo vše jako na drátkách. Myslím že montáž posledního kusu nám i s jeho zprovozněním netrvala déle než zhruba 15 minut.“

Nízké provozní náklady
Čistička ve městě Fredericia zpracovává také odpadní vody z velkých průmyslových podniků v oblasti. Během dne tak dochází k častému kolísání zatížení kapacit. Strojní zařízení musí být schopno odolávat zátěži v podobě mimořádného vstupního objemu vody. Celý systém tak vyžaduje průběžné seřizování.

„Jednou z výhod řešení LINAK je zcela jistě skutečnost, že ovládání zapínání/vypínání nemá žádná omezení“, vysvětluje Kasper K. Frederiksen a pokračuje:

„Ostatní pohony lze nastavovat jen čtyřikrát za hodinu, což není dostačující. Samozřejmě můžeme zakoupit ovládací zařízení umožňující vícenásobné aktivace, avšak ta jsou velmi nákladná. S produkty LINAK získáváme levnější alternativu s větší flexibilitou nastavování, což je pro nás při kolísání přítoku vody velmi důležité“. 

Projekt čističky Fredericia byl zahájen v roce 2013 v pilotním režimu a podle pana Frederiksena se od té doby mnohokrát osvědčil. 

„Rozhodně bylo výhodné zavést řešení vyžadující minimální údržbu. A tu navíc zvládáme vlastními silami“, uzavírá pan Frederiksen.

Pro Kaspera K. Frederiksena a jeho tým projekt pokračuje a společnost LINAK bude svou činnost v oblasti úpravy a čištění odpadních vod v průběhu roku 2018 na základě zkušeností společnosti Fredericia Spildevand og Energi A/S dále rozšiřovat.

Chcete-li se dozvědět více o tom, jak může řešení pohonů LINAK pro ventily zlepšit provozy čištění odpadních vod, neváhejte kontaktovat místní zastoupení společnosti LINAK

 
Řešení elektrického pohybu ventilů pro efektivní nakládání s odpadními vodami play-icon

Řešení elektrického pohybu ventilů pro efektivní nakládání s odpadními vodami

Snadná instalace řešení pro automatizaci ventilů – vše zvládnete vlastními silami play-icon

Snadná instalace řešení pro automatizaci ventilů a klapek – vše zvládnete vlastními silami

Nerozbitné play-icon

Nerozbitné

Soubory

Zaostřeno na čištění odpadních vod

V čistírnách odpadních vod jsou klíčovými prvky k zajištění optimálního každodenního provozu infrastruktury snadné ovládání a monitorování. Další informace o řešeních pohonů LINAK pro zpracování odpadních vod naleznete v této brožuře.

Zobrazit

TECHLINE – přehled výrobků (česky)

Objevte širokou škálu odolných a výkonných produktů TECHLINE. Zkonstruovány s důrazem na výdrž a odolnost, zvládání náročných úkolů a práci v nepříznivém prostředí.

Zobrazit

Brožura o testování ve společnosti LINAK

Každá součást pohonu je podrobena komplexnímu souboru testů ve zkušebním centru LINAK. Více se dozvíte v této části.

Zobrazit