Seznamte se s kabely a konektory pohonů

Před rozhodováním o rozhraní mezi elektrickým lineárním pohonem a průmyslovým strojním zařízením je třeba zvážit několik skutečností. Dozvíte se více o napájecích a signálních kabelech, různých konektorech a způsobu, jak z pohonu získat optimální, spolehlivý a kvalitní signál.

Pro průmyslové pohony LINAK jsou k dispozici tři typy kabelů: samostatný napájecí a signální kabel, jediný kabel kombinující napájení s přenosem signálů a Y–kabel. Hunter Stephenson ve videu vysvětlí rozdíl mezi napájecím a signálním kabelem a jak lze přizpůsobením zpřístupnit výhody jednoduché instalace Plug & Play™. 

Obvyklý průmyslový napájecí kabel LINAK má zástrčku se šesti piny rozdělenými po třech mezi dva vodiče (hnědý a modrý) s kladným a záporným pólem. Tyto napájecí kabely zvládnou zátěž až 30 ampérů.

Signální kabely LINAK jsou opatřeny šesti piny – každý se specifickým barevným označením odpovídajícím funkci. U pohonů s integrovaným řízením (IC) jsou barvy vodičů vždy spojeny se specifickou funkcí pinů. To usnadňuje připojení kabelu ke strojnímu zařízení.

U pohonů s nižším odběrem proudu zvládne napájení i přenos signálů jediný kabel. V ostatních případech bude pohon vyžadovat samostatný napájecí a signální kabel nebo Y-kabel. Samostatný napájecí a signální kabel zvyšuje flexibilitu při integraci pohonů. Y-kabel sloučí dva konektory pohonu do jednoho kabelu k napájení i přenosu signálů na druhém konci.

K zajištění optimální kvality signálu a zamezení rizika výpadku napájení doporučujeme zvolit co nejkratší délku kabelu.

Jako konektory k lineárním pohonům se v řešeních LINAK pro průmyslové stroje často upřednostňuje typ Deutsch DT nebo AMP Superseal. Jsou určeny k použití v náročném prostředí – silikonová ochrana vodičů a těsnění rozhraní zajistí odolnost konektorů v podmínkách extrémních teplot, nepříznivých tlaků či vlhka.

K zachování vysoké úrovně krytí IP (Ingress Protection) je důležité zajistit preventivní opatření a připojení vodičů ke strojnímu zařízení navrhnout tak, aby byl konec kabelu situován v uzavřeném chráněném prostoru.

Aby pohon splňoval požadavky krytí IP69K, musí být na konci kabelu vždy vytvořen přetlak zamezující průniku rozstřikované vody do zástrčky, odkud by se mohla dostat do pohonu.

Při rozhodování o typu kabelu pro připojení pohonu ke stroji pamatujte na následující: Definujte požadavky na kabel, nezapomeňte kabel clonit a zamezte jeho ohýbání. 

Máte-li dotazy týkající se kabelů a konektorů pro průmyslové elektrické lineární pohony, kontaktujte místní zastoupení společnosti LINAK.

Máte dotaz k technologii elektrických pohonů?

– Náš tým je připraven pomoci vám s technickými informacemi, zahájením projektu atd.

Přihlaste se k odběru zpráv ze společnosti LINAK

Zůstaňte informováni o tom, jak technologie servopohonů sleduje aktuální megatrendy a jak reaguje na globální výzvy zítřka.