Kontaktujte nás zde

Význam konstrukce závitové tyče průmyslových pohonů

Zajímají vás nejdůležitější funkce závitové tyče v elektrickém pohonu? Zjistěte, jak tato základní součást přímo souvisí s účinností moderních lineárních pohonů a jak kvalita závitové tyče, stoupání závitu a délka zdvihu ovlivňují výkon a životnost.

Zjistěte, jak stoupání závitové tyče (nazývané také „vodící šroub“) souvisí s účinností a samosvorností pohonu a proč bude pohon vždy zajišťovat stejný výkon bez ohledu na zatížení. Hunter Stephenson vám vše podstatné vysvětlí v tomto videu.

Vysoce kvalitní závitová tyč je podstatnou součástí k dosažení optimálního výkonu pohonu. Před válcováním závitů pečlivě vybíráme ocel používanou pro závitové tyče LINAK.

Typ zvolené závitové tyče a matice závisí na požadavcích na zatížení a výkon pohonu. Delší matice závitové tyče jsou například vhodnější pro zvedání těžších břemen. K dosažení dlouhé a spolehlivé životnosti pohonů s velkým stoupáním závitové tyče se používají vícechodé závity, jež v průmyslových aplikacích účinně roznášejí síly v závitové tyči a matici.

Průměr jádra závitové tyče pohonu (bez šroubovic) určuje pevnost tyče a tedy celého pohonu.

Stoupání závitu je lineární vzdálenost, kterou matice urazí na jednu otáčku (360 stupňů) kolem tyče. Vysoké stoupání závitu znamená vyšší efektivitu pohonu, neboť mezi maticí a tyčí je menší tření. Vysoké stoupání závitu však také přináší nižší samosvornost. Samosvornost vyjadřuje skutečnost, že se pohon při zastavení v cílové poloze nepohybuje samovolně nazpět. Nesamosvorné lineární pohony vyžadují k udržení ve fixní poloze brzdu.

Závitová tyč a její tvar zajistí elektrickému pohonu vždy stejně efektivní výkon bez ohledu na stupeň zatížení. Zatížení také neovlivní rychlost výsuvného a zásuvného pohybu. Při volbě pohonu se k výpočtu výkonu potřebného pro správné řešení pohybu využívá empirické pravidlo vynásobení zatížení rychlostí.

Při zvažování volby pohonů s dlouhými délkami zdvihu v tlaku se zpravidla omezuje specifikace maximálního zatížení, aby se snížilo namáhání pohonu.

Servopohony ve strojích s vysokými bezpečnostními požadavky jsou pak často opatřeny přidanou bezpečnostní maticí. Ta v případě opotřebení matice závitové tyče zajistí, že je možné pohon pomalu zasunout.

Máte-li dotazy týkající se závitových tyčí pro průmyslové elektrické lineární pohony, kontaktujte místní zastoupení společnosti LINAK.

 
Máte dotaz?

– Náš tým je připraven pomoci vám s technickými informacemi, zahájením projektu atd.

Kontaktujte nás