Vliv typu převodu na výkon průmyslových pohonů

Zjistěte souvislosti mezi převody a výkonem pohonů a jak převody zajišťují optimální účinnost pohonu. Získejte informace o odolnosti a funkčnosti plastových a ocelových převodů pro průmyslové lineární pohony.

V tomto videu se dozvíte o výhodách plastových převodů oproti ocelovým. Hunter Stephenson také zmíní aspekt planetových převodů a důležitost konstrukce převodů pro účinnost průmyslových pohonů.

Každý typ převodu pohonu má své výhody a nevýhody. Při porovnání plastových převodů s ocelovými mají plastová soukolí obecně nižší účinnost a jsou citlivější na vysoké teploty. Jestliže se pohon využívá v rámci svých specifikací, např. chodem pokaždé až po koncový doraz nebo zamezením mechanickému blokování, nedojde k negativnímu ovlivnění materiálu převodovky ani celkového výkonu či životnosti pohonu.

Průmyslové pohony často pracují v náročných podmínkách s vysokým zatížením, mnoha provozními cykly či vysokými teplotami. V takových případech poskytnou nezbytnou robustnost a účinnost nezbytnou pro optimální výkon servopohonu ocelové převody s čelním či planetovým soukolím. Ocelové převody jako takové nejsou omezeny pevnými restrikcemi pracovního cyklu, neboť teplo generované pohybujícím se pohonem nikdy nedosáhne tak vysoké úrovně, jež by vedla k poškození materiálu převodů.

Většina průmyslových pohonů LINAK má pracovní cyklus stanoven na 20 %, aby generované teplo neovlivňovalo ostatní komponenty pohonu.

Lineární pohony jsou obvykle zkonstruovány s jedním ozubeným kolem připojeným k motoru a závitové tyči. Zatížení a rychlost tak lze přizpůsobit změnou stoupání závitu závitových tyčí. Použití druhého převodového stupně mezi závitovou tyčí a motorem umožní použít ještě více výkonových variant při použití téhož typu pohonu.

Pravidlem při výběru pohonu je násobení zatížení rychlostí pro dosažení požadované účinnosti. Získáte tak dobrou indikaci k výběru typu pohonu, jaký potřebujete.

Máte-li jakékoli dotazy k převodům pro průmyslové elektrické lineární pohony, kontaktujte místní zastoupení společnosti LINAK.
 

Máte dotaz k technologii elektrických pohonů?

– Náš tým je připraven pomoci vám s technickými informacemi, zahájením projektu atd.

Přihlaste se k odběru zpráv ze společnosti LINAK

Zůstaňte informováni o tom, jak technologie servopohonů sleduje aktuální megatrendy a jak reaguje na globální výzvy zítřka.