Kontaktujte nás zde

Funkce brzdy v průmyslovém pohonu

Zajímá vás otázka brzd v lineárních pohonech a chcete zjistit, proč některé průmyslové pohony brzdy potřebují? Chcete-li se dozvědět více o mechanických brzdách, samosvornosti pohonů nebo optimální poloze brzdy uvnitř pohonů, pokračujte ve čtení.

Zde můžete hlouběji proniknout do otázek různých způsobů brzdění průmyslových lineárních pohonů – to je vždy nutné k zajištění pohonu, aby zůstal na místě i při výpadku napájení. Náš expert Hunter Stephenson vám ve videu objasní základní informace.

V podstatě existují tři způsoby zajištění funkčnosti brzdy v pohonu. Pohon může být samosvorný a brzda k udržení dané polohy při výpadku napájení tudíž není potřebná. Jinak je nutné do pohonu integrovat mechanickou nebo elektrickou brzdu.

Pohon s nízkým výkonem je zpravidla samosvorný. To znamená, že se při zastavení nepohybuje zpět. Pohon s vysokým výkonem s vyšší kombinovanou hodnotou stoupání závitu a převodového poměru musí mít brzdu.

Dvojčinná brzda je velmi výkonným a spolehlivým mechanickým řešením. Tato brzda se aktivuje a deaktivuje nezávisle na směru pohybu pohonu, vychází-li pohyb z elektromotoru.

Při vývoji elektrických lineárních pohonů je důležité zvážit polohu brzdy. Umístěním brzdy blíže k motoru pohonu se omezí koncová vůle potřebná k aktivaci brzdy. Čím dále je brzda od závitové tyče, tím nižší je síla potřebná k brzdění.

Máte-li dotazy týkající se brzd pro průmyslové elektrické lineární pohony, kontaktujte místní zastoupení společnosti LINAK.

Máte dotaz?

– Náš tým je připraven pomoci vám s technickými informacemi, zahájením projektu atd.

Kontaktujte nás