Ovladače

Aplikace Desk Control™

S aplikacemi Desk Control můžete propojit ovladač LINAK® s mobilními zařízeními na systémech iOS a Android. Automatické připojení, motivační oznámení a statistika s přehledem pomáhají aktivněji využívat nastavení výšky kancelářských stolů - v konečném důsledku zlepšují pracovní návyky o uživatele. Funguje přes bezdrátovou technologii Bluetooth®.

play-icon

Uživatelské statistiky jako klíčový prvek nového vydání LINAK Desk Control App

Aplikace Desk Control™

Desk Control™ App je aplikace vyvinutá pro uživatele stolů k sezení/stání. Aplikace uživatelům umožňuje propojení s jejich stolem pomocí bezdrátové technologie Bluetooth® , uživatel bude upozorňován k využívání svého sit/stand stolu.

Stažení aplikace Desk Control uživateli stolu pomůže vnést změnu do sedavého chování. Vlídným připomínáním ke změně polohy a zobrazením statistik prezentujících postup v dosažení denních cílů se budují zdravé návyky pracovního dne. 

Prostřednictvím aplikace lze také stůl polohovat a uživatel může využít předem v paměti uložené oblíbené polohy. 

Aplikace je lokalizována do osmi jazyků a pracuje ve dvou různých platformách: v systému iOS pro zařízení iPhone či iPad a v systému Android pro smartphony a tablety Android.

Stáhněte si aplikaci v obchodech s aplikacemi:

Stahujte Desk Control App pro iOS.

Obchod s aplikacemi Apple

Stahujte Desk Control App pro Android.

Obchod Google Play

Aplikace Desk Control

Zobrazte technický list jako online magazín nebo si stáhněte soubor PDF.

Ovládací panely DPG a aplikace Desk Control – uživatelská příručka (česky)

Tato uživatelská příručka vysvětlí, jak nainstalovat, používat a udržovat výrobky LINAK DESKLINE®.

DESKLINE – přehled produktů (česky)

Vyrábíte-li jakýkoli druh stolů či pultů, za nimiž lidé pracují, jsou výškově nastavitelná řešení elektrických pohonů a sloupků flexibilním způsobem, jak získat konkurenční výhodu a zlepšit podmínky.

Zaostřeno na kancelářské stoly (česky)

Elektrické nastavování kancelářských stolů odpovídá dynamickému pracovnímu stylu a novým pracovním metodám.

POHYB – stoly k sezení/stání zvyšují pracovní výkon

Omezte množství zdravotních absencí a vytvořte moderní kancelářské prostředí s elektrickými stoly k sezení/stání. Atraktivní investice pro zaměstnavatele a jejich zaměstnance.

Brožura DPG

Nový způsob nastavování kancelářských stolů.

Aplikace pro kancelářské stoly

Jakou aplikaci zvolit? LINAK Desk Control™ nebo značce přizpůsobitelnou verzi Desk Control™? V této brožuře vám nabídneme potřebný přehled.

Aplikace Desk Control™ – ukládání oblíbených poloh

Uložte si aktuální polohu
Stiskněte tlačítko s hvězdičkou. Zvolte možnost „save“ (uložit). Poloha je uložena a zobrazuje se na tlačítku.

Uložte až 4 oblíbené polohy
Přesuňte stůl do oblíbené výšky (použitím šipek v aplikaci nebo na ovládacím panelu). Uložte polohu.

Pojezd do oblíbené polohy
Stiskněte a přidržte tlačítko paměti, až dosáhnete uložené polohy.

Automatický pojezd a oblíbené polohy
(Jestliže je váš ovládací panel vybaven funkcí automatického pojezdu a funkce je aktivována)
Stačí jednou stisknout tlačítko oblíbené polohy. Stůl automaticky přejede do zvolené polohy.

Změna oblíbených poloh
Přejděte na stránku nastavení. Zvolte možnost „změna oblíbených poloh“. Klepněte na polohu, kterou chcete změnit. Nastavte výšku a klepněte na „Save position“ (uložit polohu).

Aplikace Desk Control™ – procházení nabídky nastavení

Změna oblíbených poloh
Přepište stávající oblíbené polohy nebo uložte nové.

Způsoby připomínání
Zvolte, jak chcete být upozorňováni na změnu polohy. Kliknutím na tlačítka aktivujte/deaktivujte automaticky otevíraná upozornění (pro mobilní zařízení) nebo funkce světelné signalizace (pro ovládací panel).

Nastavte název stolu
Chcete-li stůl snadno najít a připojit se k němu, přiřaďte mu název. Zadejte název stolu. Vraťte se do nabídky k uložení.

Nastavte výšku stolu
Zobrazuje-li se výška vašeho stolu nesprávně, můžete ji ručně opravit. Můžete také přepínat mezi cm a palci.

Používám jen tento stůl
Chcete-li používat svá osobní nastavení u více stolů, zvolte možnost „no“ (ne). Další stoly pak automaticky použijí vaše osobní nastavení z aplikace.

Automatický pojezd
Ovládací panely využívající funkci Automatický pojezd (pouze „plné verze“) mohou funkci automatického pojezdu využít k přepínání mezi oblíbenými polohami.

Nastavení jazyka
Vyberte požadovaný jazyk aplikace.

Výhody změny polohy
Přečtěte si více o prospěšnosti střídání poloh vsedě a vestoje.

Podmínky a ujednání
Přečtěte si podmínky a ujednání k aplikaci.

Informace o aplikaci
Přečtěte si více informací o aplikaci a jejích funkcích. Kliknutím na odkazy získáte více informací o produktu, vysvětlení k používání stolu a přístup k podpoře.

Aplikace Desk Control™ – aktivace a používání automatického pojezdu

Pokud je váš ovládací panel vybaven funkcí automatického pojezdu (pouze „plné verze“), můžete ji v aplikaci aktivovat.

Aktivace funkce automatického pojezdu
Přejděte do „Nastavení“. Zvolte možnost „Automatic Drive“ (automatický pojezd).

Stiskněte přepínače pro směr nahoru či dolů a přijměte podmínky používání.

Využijte funkci automatického pojezdu
Přejděte do části „control” (ovládání) a vyberte oblíbenou polohu. 
Jestliže byly uloženy 2 či více oblíbených poloh, stůl může mezi nimi automaticky přejíždět.

Aplikace Desk Control™ – propojení Bluetooth® adaptéru s aplikací

Ke kontrolboxu připojte Bluetooth® (BLE2LIN). 
Adaptér se rozbliká modrou barvou.

Spusťte staženou aplikaci Desk Control™ a proveďte propojení se stolem. 
Při vyhledávání stolu nahlédněte do seznamu „Desks nearby“ (stoly poblíž) v aplikaci.

Postupujte podle pokynů v aplikaci.

Aplikace Desk Control™ – jak začít

Ve svém mobilním zařízení zapněte funkci Bluetooth®. Spusťte aplikaci Desk Control™. Zvolte stůl a klepněte na „connect“ (připojit).

Chcete-li stůl nastavit ručně, stiskněte a přidržte tlačítko s šipkou nahoru nebo dolů.

Aplikace Desk Control™ – nastavení cílů a aktivace oznámení s připomenutím změny polohy

Nastavte si cíle pro polohu vstoje
Přejděte do části „You“ (vy) a zvolte cíl. Vyberte si jedno ze 3 předdefinovaných nastavení sezení/stání nebo definujte vlastní.

Nastavení individuálních cílů
V části „your goal“ (váš cíl) klepněte na tlačítko nastavení. K nastavení časových intervalů stání a sezení použijte šipky. Chcete-li nastavení uložit, klepněte na „done“ (hotovo) a potom na „save“ (uložit).

Zvolte formu příjmu oznámení s připomenutím
Dostávejte automaticky otevíraná připomenutí ve svém mobilním zařízení nebo prostřednictvím světelné signalizace na ovládacím panelu.

Přejděte do části „Settings“ (nastavení). Zvolte možnost „Ways to be reminded“ (způsoby připomínání). Klepnutím na tlačítka aktivujte/deaktivujte upozornění.
Chcete vidět příklad, klepněte na „Try it out“ (vyzkoušet).

Ovládací panel DPG1M – spárování s aplikací

2 sekundy přidržte stisknuté tlačítko funkce Bluetooth®
Kontrolka LED se rozbliká modrou barvou.

Spusťte staženou aplikaci a proveďte propojení se stolem.
Vyhledejte svůj stůl v seznamu „Desks nearby“ (stoly poblíž).

Po propojení se LED signalizace rozbliká modrou barvou.

Postupujte podle pokynů v aplikaci.

DPG – spárování s aplikací

Dvě sekundy přidržte stisknuté tlačítko Bluetooth®. Světelný proužek se rozbliká modrou barvou. Na displeji se zobrazí ID stolu.

Spusťte staženou aplikaci a proveďte propojení se stolem. Vyhledejte správné ID v seznamu „Desks nearby“ (stoly poblíž). 

Postupujte podle pokynů v aplikaci.

Máte dotaz?

– Náš tým je připraven pomoci vám s technickými informacemi, zahájením projektu atd.

Přihlaste se k odběru zpráv ze společnosti LINAK

Zůstaňte informováni o tom, jak technologie servopohonů sleduje aktuální megatrendy a jak reaguje na globální výzvy zítřka.