Kontaktujte nás zde

Udržitelnost

Odpovídáme za svou činnost vůči zákazníkům, zaměstnancům i životnímu prostředí. Žádná společnost nemůže jednat udržitelně bez promyšlených rozhodnutí. Svá rozhodnutí stavíme na zdravém rozumu a postupném zlepšování, což vyžaduje stanovení priorit v našem úsilí.

Zvláštní důležitost má pro nás následujících pět oblastí:

We Improve Your Life

je příslibem odrážejícím náš silný závazek vůči spokojenosti lidí a životu samotnému. Tento závazek se odráží ve všech našich firemních zásadách.

 

Pečujeme o vlastní personál

Uspokojení z práce a vstřícnost jsou ve společnosti LINAK základními hodnotami. Dosahujeme jich vytvářením příznivých podmínek pro zaměstnance. Společnost LINAK se zaměřuje především na zdraví a bezpečnost s odmítáním veškerých forem diskriminace či šikanování. V otázkách ergonomie nechceme na našich pracovištích přirozeně zůstávat nijak pozadu.

 

Pečujeme o životní prostředí (ekologickou udržitelnost)

Jsme přesvědčeni, že společnost může úspěšně podnikat při udržitelném růstu. Společnost LINAK se soustředí na omezení vlastní spotřeby energie a současně i na udržitelná řešení výroby založená na konstrukčních a tržních požadavcích.

 

Prohlubujeme lokální angažovanost a globální povědomí

Společnost LINAK je hrdou a aktivní součástí života místních komunit. Jsme lokálně aktivní v místě naší centrály v jižním Jutsku i v komunitách dalších zemí s našimi pobočkami a továrnami.

 

Máme svá očekávání (sociální udržitelnost)

Společnost LINAK charakterizují vysoká očekávání – vůči sobě i vůči obchodním partnerům. Svá očekávání zřetelně sdělujeme zaměstnancům, dodavatelům i obchodním partnerům v našem etickém kodexu a etické příručce. Jejich naplňování neustále sledujeme.

 

Prohlášení o společenské odpovědnosti je v souladu s dánským zákonem o výkaznictví § 99a.

Soubory

Udržitelnost

Odpovídáme za svou činnost vůči zákazníkům, zaměstnancům i životnímu prostředí. Uvedený přehled odráží naše závazky.

Zobrazit
Máte dotaz?

– Náš tým je připraven pomoci vám s technickými informacemi, zahájením projektu atd.

Kontaktujte nás