Kontaktujte nás zde

Certifikace

Společnost LINAK vlastní následující certifikace: ISO 9001 (řízení kvality), ISO 14971 (řízení rizik), OHSAS 18001 (řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ISO 45001 (řízení pracovního prostředí) a ISO 14001 (environmentální management).

Používáme certifikované systémy řízení, jež neustále zlepšují kvalitu, ochranu životního prostředí, zdraví a bezpečnost.

Společnost LINAK je držitelkou následujících certifikací:

ISO 9001 – systém řízení kvality pro centrálu, Slovensko, USA, Čínu, Německo a Austrálii.

ISO 14971 - (požadavky týkající se uplatňování systému řízení rizika na zdravotnické prostředky): centrála.

ISO 14001 - (systémy řízení z hlediska životního prostředí): centrála, Slovensko, USA, Čína a Austrálie.

ISO 45001 - (systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci): centrála a Slovensko.

ISO 62304 - (Software lékařských prostředků - Procesy v životním cyklu softwaru): centrála.

(ATEX pro LA14, LA25 a LA36): IECEx Quality Assessment Report Summary

(ATEX): Product Quality Assurance notification

(ATEX pro LA14, LA25 a LA36): IECEx and ATEX Quality Assessment Report

 Řešení pohonů LINAK jsou navržena tak, aby vyhovovala příslušným prohlášením jako jsou REACH, WEEE, ROHS.

Máte dotaz?

– Náš tým je připraven pomoci vám s technickými informacemi, zahájením projektu atd.