Společenská odpovědnost podniku

WE IMPROVE YOUR LIFE – příslib odrážející náš silný závazek vůči spokojenosti lidí a životu samotnému. Tento závazek se odráží ve všech našich firemních zásadách.

LINAK – We improve your life
Bent Jensen, generální ředitel a vlastník společnosti LINAK, přišel na myšlenku prvního pohonu při úpravách invalidního vozíku pro zdravotně postiženého spolužáka, jenž utrpěl zranění při nehodě. Inovativní řešení zlepšování kvality života lidí a pracovního prostředí byla součástí DNA společnosti LINAK hned od počátku. Domníváme se, že náš slogan je víc než pouhé vybízení k nákupu lineárních pohonů. Vyjadřuje náš postoj vůči vám a vašim finálním výrobkům. Náš slogan je příslibem odrážejícím se v našich hodnotách a ve způsobu našeho podnikání.

Politika sociální odpovědnosti (CSR)
Odpovědností společnosti LINAK je konat to, co dovedeme nejlépe – a to řádným způsobem. Žádná společnost nemůže uskutečňovat politiku sociální odpovědnosti bez promyšlených rozhodnutí. Svá rozhodnutí stavíme na zdravém rozumu a postupném zlepšování, což vyžaduje stanovení priorit v našem úsilí.

Zvláštní důležitost má pro nás následujících pět oblastí:

We improve your life
Produkty společnosti LINAK denně pomáhají miliónům lidí zlepšit kvalitu života a pracovní prostředí – vždy v úzké součinnosti s našimi zákazníky. Své znalosti dáváme dobrovolně k dispozici pro využití a spolupráci například s univerzitami a nevládními organizacemi.

Pečujeme o vlastní personál
Uspokojení z práce a vstřícnost jsou ve společnosti LINAK základními hodnotami. Dosahujeme jich vytvářením příznivých podmínek pro zaměstnance. Společnost LINAK se zaměřuje především na zdraví a bezpečnost s odmítáním veškerých forem diskriminace či šikanování. V otázkách ergonomie nechceme na našich pracovištích přirozeně zůstávat nijak pozadu.

Pečujeme o životní prostředí
Jsme přesvědčeni, že společnost může být zároveň udržitelná i úspěšná. Společnost LINAK se soustředí na omezení vlastní spotřeby energie a současně i na řešení výroby, jež bude co nejšetrnější vůči životnímu prostředí.

Prohlubujeme lokální angažovanost a globální povědomí
Společnost LINAK je hrdou a aktivní součástí života místních komunit. Jsme lokálně aktivní v místě naší centrály v jižním Jutsku i v komunitách dalších zemí s našimi pobočkami a továrnami.

Máme svá očekávání
Společnost LINAK charakterizují vysoká očekávání – vůči sobě i vůči obchodním partnerům. Svá očekávání zřetelně sdělujeme zaměstnancům, dodavatelům i obchodním partnerům v našem etickém kodexu a etické příručce. Jejich naplňování neustále sledujeme.