Kontaktujte nás zde

Společenská odpovědnost podniku

Odpovědností společnosti LINAK je konat to, co dovedeme nejlépe – a to řádným způsobem. Žádná společnost nemůže uskutečňovat politiku sociální odpovědnosti bez promyšlených rozhodnutí. Svá rozhodnutí stavíme na zdravém rozumu a postupném zlepšování, což vyžaduje stanovení priorit v našem úsilí.

Zvláštní důležitost má pro nás následujících pět oblastí:

We improve your life
Je to příslib odrážející náš silný závazek k blahu lidí a k samotnému životu. Závazek, který se odráží ve všech našich zásadách.

Pečujeme o vlastní personál
Uspokojení z práce a vstřícnost jsou ve společnosti LINAK základními hodnotami. Dosahujeme jich vytvářením příznivých podmínek pro zaměstnance. Společnost LINAK se zaměřuje především na zdraví a bezpečnost s odmítáním veškerých forem diskriminace či šikanování. V otázkách ergonomie nechceme na našich pracovištích přirozeně zůstávat nijak pozadu.

Pečujeme o životní prostředí
Jsme přesvědčeni, že je možné vést společnost tak, aby byla zároveň udržitelná i úspěšná. Společnost LINAK se soustředí na omezení vlastní spotřeby energie a současně vyrábí udržitelná řešení založená na designu a požadavcích trhu.

Prohlubujeme lokální angažovanost a globální povědomí
Společnost LINAK je hrdou a aktivní součástí života místních komunit. Jsme lokálně aktivní v místě naší centrály v jižním Jutsku i v komunitách dalších zemí s našimi pobočkami a továrnami.

Máme svá očekávání
Společnost LINAK charakterizují vysoká očekávání – vůči sobě i vůči obchodním partnerům. Svá očekávání zřetelně sdělujeme zaměstnancům, dodavatelům i obchodním partnerům v našem etickém kodexu a etické příručce. Jejich naplňování neustále sledujeme.

Máte dotaz?

– Náš tým je připraven pomoci vám s technickými informacemi, zahájením projektu atd.