Kontaktujte nás zde
Novinky 12. dubna 2017

Pozvednutí ergonomie na vyšší úroveň

Význam dobré ergonomie pro zdravotnické pracovníky

Care For Tomorrow Today (dnešní péče o zítřek)

Představte si sestru manuálně pomáhající velmi těžkému pacientovi vstát z postele a usednout na invalidní vozík. Pacient je při opouštění lůžka zcela závislý na pomoci ošetřovatelky. Později během dne se tatáž sestra manuálně pokouší přesunout pacienta z vozíku zpět do lůžka. Lze tento úkol provést bezpečně a bez rizika zranění sestry?

Možná by měla být sestra dostatečně silná, aby takové úkoly zvládala nebo by měla využívat správné pracovní techniky, aby zranění předešla. Faktem však zůstává, že zdravotničtí pracovníci stále trpí nepřijatelně vysokou mírou muskuloskeletálních poruch (MSD) v důsledku manuálního zvedání, přesouvání a polohování pacientů či klientů. 

LINAK nabízí řešení
Bezpečnost a dobrá ergonomie mají ve společnosti LINAK již řadu let nejvyšší důležitost. Naše řešení Intelligent Care Solutions™ poskytují pohony a ovladače k optimálnímu nastavení zvedáku pacientů a nabízejí hned několik funkcí s přidanou hodnotou.

V závislosti na vašich specifikacích dokážeme vytvořit správné řešení. Ať už se zaměřujete na výkon, rychlost, hluk, nebo počet pohonů – vždy vám dokážeme nabídnout systém vhodný pro vaše potřeby!

Pozvednutí ergonomie na vyšší úroveň

Řešení Intelligent Care SolutionsTM jsou součástí filozofie společnosti LINAK vyjadřované heslem „Care For Tomorrow Today“. Care For Tomorrow Today