Novinky 21. ledna 2020

Společnost LINAK vydává nová videa zaměřená na zvýšení produktivity a zlepšení spokojenosti zaměstnanců využíváním stolů k sezení/stání

Jaké jsou přínosy stolů k sezení/stání v kancelářích? Dozvíte se argumenty společnosti LINAK v otázkách vytvoření aktivního a zdravého pracovního prostředí podporujícího vyšší výkon zaměstnanců, a zjistíte, jaké hodnoty stoly k sezení/stání přinášejí zaměstnavatelům a zaměstnancům.

Proč je pohyb důležitý?
Kancelářský prostor doznal během let značných změn, avšak jeden aspekt zůstává konstantní: stále příliš dlouho sedíme. Většinu dne prosedíme – až 12 hodin.1a  většinu doby v bdělém stavu strávíme vsedě. Jedná se o důležitý poznatek, neboť nadměrná nečinnost má v každodenním životě reálné důsledky. Nedostatek fyzické aktivity zvyšuje riziko vzniku onemocnění srdce, cukrovky, únavy, bolestí zad a dalších zdravotních rizik.

Get more companies moving with sit-stand desks

 

Fyzická nečinnost zapříčiní asi 30 % ischemických srdečních chorob a 27 % případů diabetu.2 Jakákoli iniciativa podporující každodenní aktivity je cenným nástrojem zlepšování našeho zdraví. Dobrá pohoda není důležitá pouze pro jednotlivce využívající stůl. Zohlednění zdraví a pohody na pracovišti přinese výhody zaměstnancům i zaměstnavatelům. Výzkum prokázal přímou souvislost mezi zdravými zaměstnanci a zlepšeným výkonem. Na to by měli pamatovat všichni zaměstnavatelé.

Jak přimět osoby k pohybu?
Jedním z nejlepších způsobů, jak pracovníky ve firmě přimět k pohybu, je přechod na výškově nastavitelné stoly k sezení/stání. Začlenění správného stolu k sezení/stání s funkcemi připomínání a intuitivním designem do vašich pracovišť může být skvělým způsobem zahájení wellness programu pro zaměstnance. Skvělou stránkou je, že pohyb můžete umožnit kdekoli v kancelářském prostoru. Možnosti začlenění pohybu do kancelářských návrhů jsou nekonečné: od pultů s jednou nohou až po konferenční stoly s více nohami. Podstatné je přemýšlet o tom, kde budou lidé čas trávit. Pravděpodobně nebudou neustále za svými stoly. Kromě schůzek, spolupráce a socializačních aktivit odehrávajících se na pracovišti existuje řada oblastí, do nichž lze začlenit návrhy podpory flexibility v daném prostředí.

Výhody stolů k sezení/stání
„Používání stolů k sezení/stání přináší řadu individuálních zdravotních výhod. Studie prokázaly, že vstávání od stolu jen na pár minut každou hodinu přispívá k udržení správné tělesné hmotnosti, zlepšení duševního zdraví, spokojenosti a lepšího zdravotního stavu“ , konstatuje Michael Cook, ředitel divize DESKLINE ve společnosti LINAK U.S. Inc. „Studie však také naznačují, že zaměstnanci díky intenzivnějšímu využívání stolů zlepšují i svůj pracovní výkon. Sníží se intenzita zdravotních absencí, zlepší se soustředěnost, produktivita a ubude stresu3.

Get more companies moving with sit-stand desks

 

Podle Jamese Levina (ředitele iniciativy řešení obezity na Mayo klinice a Arizonské univerzitě) je obvyklá návratnost investic mezi 3 a 7 dolary za každý 1 dolar investovaný do zásahů na pracovišti, jež podpoří zvýšení aktivity pracovníků v zaměstnání. Stoly k sezení/stání jsou tedy pro zaměstnavatele přínosem.“4

Poloha vestoje pomáhá aktivovat enzymy zodpovědné za dobré zdraví5, zlepšuje průtok krve k uvolnění unavených svalů6 a umožní rovnoměrnou tělesnou zátěž. Pro zdraví je prospěšná již samotná změna z polohy vsedě do stoje.7 Přinutí tělo překonávat gravitaci a udržuje sílu kosterních svalů. Na základě nedávných diskusí o vhodných intervalech mezi sezením a stáním se doporučuje stát alespoň 2 hodiny, 15 minut každou hodinu.8 Cílem je zajistit nepřetržitý pohyb po celý den.

„Proběhly také některé skutečně zavádějící diskuse“, konstatuje Michael Cook. „Jedna nedávná studie naznačovala, že dlouhodobější stání může vyvolat negativní účinky jako je nepohodlí a mentální ochablost, avšak je známo, že závažné následky může mít i sedavý způsob života. K vyrovnanému přístupu je tedy třeba určité rovnováhy mezi oběma extrémy. Řešením je správný podíl sezení a stání. Namísto koncentrace na sezení a stání by se měly podniky soustředit spíše na pohyb a podporovat aktivnější pracovní prostředí.“

Get more companies moving with sit-stand desks

 

Individuální přínosy (10):

 • Omezení rizika nádorových onemocnění
 • Snížení rizika vzniku kardiovaskulárních chorob
 • Lepší spalování kalorií
 • Získání životní energie
 • Zvýšení svalové aktivity
 • Snížení tělesné hmotnosti
 • Podpora duševního zdraví

Výhodnost pro zaměstnavatele

 • Omezení počtu zdravotních absencí
 • Zvýšení produktivity
 • Zlepšení kvality a efektivity práce
 • Zlepšení spolupráce mezi skupinami zaměstnanců
 • Zlepšení soustředěnosti a omezení stresové zátěže

Uveďte svou firmu do pohybu
Přestože jsou stoly k sezení/stání již nějakou dobu rostoucím celosvětovým trendem, stále existuje řada podniků, které je dosud nevyužívají. Podle odhadů pana Cooka existuje v Severní Americe ve skutečnosti pouze 10 % výškově nastavitelných stolů. Mnoha osobám a podnikům tak chybí potenciální výhody plynoucí z obohacení pracoviště o pohyb. Pokud jste na toto řešení dosud nepřistoupili nebo uvažujete o začlenění stolů k sezení/stání do nadcházejících návrhů projektů, neváhejte a zhlédněte nejnovější videa zdůrazňující související výhody.

 

Referenční materiály

 1. Garrett, G., Benden, M., Mehta, R., Pickens, A., Peres, S., & Zhao, H. (2016). Call Center Productivity Over 6 Months Following a Standing Desk Intervention. IIE Transactions on Occupational Ergonomics and Human Factors, 2-3, str. 188–195.
 2.  Healy, G., Lawler, S., Thorp, A., Neuhaus, M., Robson, E., Owen, N., & Dunstan, D. (2012). Reducing prolonged sitting in the workplace. An evidence review: full report. Melbourne, Austrálie: Victorian Health Promotion Foundation.
 3. Hedge, A. (18. března 2016). Sit-Stand Working Programs. Zdroj: http://ergo.human.cornell.edu/CUESitStandPrograms.html
 4. Hedge, A. (2017). Ergonomic Workplace Design for Health, Wellness and Productivity. Boca Raton, FL: CRC Press, Taylor & Francis Group .
 5. Institut für Gesundheit und Ergonomie. (2018). Měření účinků připomínání změny polohy. LINAK.
 6. Levine, J., & Yeager, S. (2009). Overweight? Depressed? You Have Sitting Disease. In J. Levine, & S. Yeager, Move a Little, Lose a Lot: New N.E.A.T. Science Reveals How to Be Thinner, Happier, and Smarter. Harmony.
 7. Lytle, T. (22. února 2017). Promote an Active Workforce with Standing Desks. Zdroj: Society for Human Resource Management: https://www.shrm.org/hr-today/news/hr-magazine/0317/pages/promote-an-active-workforce-with-standing-desks.aspx
 8. Miles-Chan, J., Sarafian, D., Montani, J. a kol., (2013). Heterogeneity in the energy cost of posture maintenance during standing relative to sitting: phenotyping according to magnitude and time-course. PLoS One, e65827, 8.
 9. Saeidifard, F., Medina-Inojosa, J., Supervia, M., Olson, T., Somers, V., Erwin, P., & Lopez-Jimenez, F. (1. března 2018). Differences of energy expenditure while sitting versus standing: A systematic review and meta-analysis. European Journal of Preventive Cardiology, 522-538.
 10. Tatta, J. (2017). Return to Movement. In Heal Your Pain Now: The Revolutionary Program to Reset Your Brain and Body for a Pain-Free Life. Boston: Da Capo Press.
 11. Van der Ploeg, H., Chey, T., Korda, R., Banks, E., & Bauman, A. (2012). Sitting Time and All-Cause Mortality Risk in 222 497 Australian Adults. Arch Intern, 172(č. 6), 494-500.
 12. Světová zdravotnická organizace. (2009). Global health risks. Mortality and burden of disease attributable to selected major risks. Ženeva: Světová zdravotnická organizace.

 

Přihlaste se k odběru zpráv ze společnosti LINAK

Zůstaňte informováni o tom, jak technologie servopohonů sleduje aktuální megatrendy a jak reaguje na globální výzvy zítřka.