Novinky 24. září 2019

Testování průmyslových pohonů proti pronikání soli a chemikálií

Ve zkušebním centru LINAK® se elektrické lineární pohony pro průmyslové aplikace testují často až do extrémů. Sůl a chemikálie patří mezi nejagresivnější sloučeniny, jež mohou na pohon působit. Podívejte se, jak testujeme úroveň ochrany proti proniknutí těchto látek, a zjistěte, proč je to důležité.

Společnost LINAK provozuje jedno z nepokročilejších testovacích center pro eklektické pohony na světě. Každý pohon musí před opuštěním továrny projít rozsáhlým zkušebním režimem. Nejnáročnější zkoušky pak podstupují pohony pro průmyslové a zemědělské aplikace.


Vystavení působení soli a chemikálií
U pohonů vytvářejících pohyb v zemědělských strojích, jako jsou rozmetadla či postřikovače, je téměř nevyhnutelné jejich vystavení různým chemickým sloučeninám. Pro pohony pracující na palubách námořních jachet je vystavení působení soli naprostou jistotou. Společnost LINAK vyrábí řešení pro oba typy aplikací a k zajištění bezchybného a spolehlivého výkonu pohony důkladně testuje.

Průmyslové pohony LINAK stráví 500 hodin v komorách se solnou mlhou s teplotou 40 °C a relativní vlhkostí 93 %. Pohony byly opakovaně potírány různými chemikáliemi a pokaždé zůstaly ponechány s látkou působící na povrchu po dobu alespoň 100 hodin.

Na pohony LINAK se proto můžete spolehnout!


Proč jsou zkoušky odolnosti vůči korozi důležité
V případě koroze způsobené solí či silnými chemikáliemi není selhávající zařízení jedinou nákladnou záležitostí. V nejhorším případě může dojít k ohrožení bezpečnosti osoby obsluhující aplikaci, jejíž pohon přestal správně fungovat.

Testování průmyslových pohonů proti pronikání soli a chemikálií – rozmetadlo

Zvládání účinků korozivních sloučenin v zemědělství
Pro zemědělce využívající hnojiva je spolehlivost prioritou číslo jedna. Pohony umístěné například na rozmetadlech nebo postřikovačích jsou často vystaveny velmi agresivním látkám. Kryty a těsnění musí být schopny těmto látkám odolávat, aby mohly pohony dlouhá léta bezproblémově pracovat.

 

K zajištění potřebné těsnosti jsou naše průmyslové pohony potírány chemikáliemi jako jsou nafta, hydraulický olej, ethylenglykol, močovinový dusík a NPK hnojiva. Po těchto náročných zkouškách musí pohony projít kompletním výkonnostním testem.

Opotřebení působením soli z mořské vody
Elektrické pohony slouží ke zvýšení komfortu na jachtách po celém světě. Každý zkušený námořník však ví, že lodi a výstroji nic neškodí více než kombinace soli a slunečního svitu. Ani kolísavé teploty a změny vlhkosti pohonům nijak neprospívají.

Rozsáhlé testování odolnosti vůči koncentrovaným solným parám pomáhá zajistit, že servopohony budou pracovat na plný výkon po celou dobu své životnosti i v jednom z nejdrsnějších a nejnáročnějších prostředí na Zemi.

Testování těsnosti průmyslových pohonů proti pronikání soli a chemikálií – jachta
 

LINAK Actuator Academy – logo
Další videa o elektrických pohonech naleznete na portálu Actuator Academy™.
 

Máte dotaz k technologii elektrických pohonů?

– Náš tým je připraven pomoci vám s technickými informacemi, zahájením projektu atd.

Přihlaste se k odběru zpráv ze společnosti LINAK

Zůstaňte informováni o tom, jak technologie servopohonů sleduje aktuální megatrendy a jak reaguje na globální výzvy zítřka.