Novinky 31. března 2017

Jste připraveni na zdravotní problémy zítřka?

Po celém světě vzrůstá počet osob potřebujících péči. A zároveň ubývá těch, kdo by péči obstarávali.

Potřeba vytvářet efektivní pracovní postupy pro pečovatele a rozvíjet inteligentní řešení ke zvyšování pohodlí a bezpečnosti osob v oblasti zdravotní péče se stává velmi naléhavou. Jsme přesvědčeni, že konfrontace s touto výzvou bude od vývojářů aplikací a technologií v lékařském a zdravotnickém sektoru vyžadovat zcela nové myšlení.

Care For Tomorrow Today™  vyjadřuje filozofii veškeré činnosti společnosti LINAK.

Domníváme se, že myslet dopředu je důležité, neboť jedině tak budeme moci světu nabízet pokročilá ergonomická řešení se skutečně hodnotným rozdílem. Problémy spatřujeme zejména ve třech hlavních oblastech:

  • Demografický vývoj – roste počet starších osob potřebujících péči a klesá množství ošetřovatelů
  • Zdraví – vzrůstá počet chronicky nemocných a jedinců potýkajících se s obezitou 
  • Technologie – důležitou součástí budoucí zdravotní péče jsou inteligentní řešení

Společnost LINAK nabízí řešení Intelligent Care Solutions™  a povzbuzuje výrobce, aby využili své řemeslné dovednosti a pozvedli základní aplikace (nemocniční lůžka, lůžka pro sanatoria, invalidní vozíky, zvedáky pacientů a vyšetřovací stoly) na vyšší úroveň. 

 

Přihlaste se k odběru zpráv ze společnosti LINAK

Zůstaňte informováni o tom, jak technologie servopohonů sleduje aktuální megatrendy a jak reaguje na globální výzvy zítřka.