Politika pracovního prostředí

Společnost LINAK usiluje o vytvoření dobrého pracovního prostředí:

  • Naším cílem je předcházet fyzickým i psychickým újmám zaměstnanců
  • Zaměřujeme se na prevenci, jež je základem našich zásad v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti
  • Vytváříme dobré pracovní prostředí a rozvíjíme odpovídající bezpečné chování
  • Podporujeme iniciativy a aktivity k podpoře zdravého životního stylu

Odpovědnost za pracovní prostředí přebírají jednotlivá oddělení společnosti LINAK.

Za zajištění rámce souvisejícího s aktivitami v pracovním prostředí odpovídá organizace zabezpečení pracovního prostředí. Takové úsilí se logicky musí uskutečňovat ve spolupráci společnosti a zaměstnanců.

Přihlaste se k odběru zpráv ze společnosti LINAK

Zůstaňte informováni o tom, jak technologie servopohonů sleduje aktuální megatrendy a jak reaguje na globální výzvy zítřka.