LINAK A/S – environmentální politika

Společnost LINAK se zaměřuje na životní prostředí – rovněž v zájmu svých zákazníků:

  • Nabízíme výrobky s nízkou spotřebou energie a ekologicky šetrné materiály
  • Naším cílem je nezatěžovat zbytečně životní prostředí a minimalizovat spotřebu energie
  • Vždy používáme nejlepší dostupné technologie výroby

Sledujeme vývoj spotřeby energie a investujeme do udržitelných řešení a technologií.
Neustále působíme na své zaměstnance, aby věnovali pozornost ekologickým problémům a chovali se v tomto ohledu odpovědně.

Společnost LINAK A/S se neustále zlepšuje
Společnost LINAK A/S plánuje, implementuje a sleduje neustálé zlepšování efektivity životního prostředí, pracovního prostředí a systémů řízení jakosti. 

Společnost LINAK A/S dodržuje zákony a požadavky
Společnost LINAK A/S plní příslušné zákonné a regulační požadavky a další smluvní dohody. 

Společnost LINAK A/S každoročně reviduje svůj management
Společnost LINAK A/S každoročně reviduje své zásady, úkoly a cíle v oblasti kvality, životního a pracovního prostředí. 

Zásady společnosti LINAK A/S jsou známy všem našim zaměstnancům.
Zásady společnosti LINAK týkající se kvality, životního a pracovního prostředí předkládáme všem zaměstnancům. Jsou jim k dispozici a zveřejňujeme je na našich webových stránkách. 

Další informace naleznete v našem  environmentálním prohlášení.

 

Přihlaste se k odběru zpráv ze společnosti LINAK

Zůstaňte informováni o tom, jak technologie servopohonů sleduje aktuální megatrendy a jak reaguje na globální výzvy zítřka.