Certifikace

Společnost LINAK vlastní následující certifikace: ISO 9001 (řízení kvality), ISO 14971 (řízení rizik), OHSAS 18001 (řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ISO 14001 (environmentální management).

Používáme certifikované systémy řízení, jež neustále zlepšují kvalitu, ochranu životního prostředí, zdraví a bezpečnost.

Společnost LINAK je držitelkou následujících certifikací:

ISO 9001 – systém řízení kvality pro centrálu, Slovensko, USA a Čínu.

ISO 14971 (požadavky týkající se uplatňování systému řízení rizika na zdravotnické prostředky): centrála.

ISO 14001 (systémy řízení z hlediska životního prostředí): centrála, Slovensko a Čína.

OHSAS 18001 (systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci): centrála a Slovensko.

(ATEX) směrnice 94/9/ES (zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu) je k dispozici pro varianty pohonu LA36.

(ATEX) směrnice IEC 60079-x (prostředí s nebezpečím výbuchu) je k dispozici pro varianty pohonu LA36.

 Řešení pohonů LINAK jsou navržena tak, aby vyhovovala příslušným prohlášením jako jsou REACH, WEEE, ROHS.

Přihlaste se k odběru zpráv ze společnosti LINAK

Zůstaňte informováni o tom, jak technologie servopohonů sleduje aktuální megatrendy a jak reaguje na globální výzvy zítřka.