Ucházet se o práci

Velkou část úspěchů společnosti LINAK připisujeme na vrub horlivým kolegům ve výrobních závodech společnosti v Guderupu (Dánsko), Prešově (Slovensko), Louisville (Kentucky, USA)a Shenzhenu (Čína).

Abychom zůstali úspěšní, hledáme neustále kompetentní uchazeče s pevným platem i pracovníky na hodinově placené pozice.

Pro pracovní místa v oblasti výroby ve společnosti LINAK A/S (Dánsko) použijte formulář žádosti  (v dánštině).
Pracovní místa v oblasti výroby na Slovensku, v USA a Číně naleznete na příslušných místních pracovištích, kde získáte další informace.

Formuláře žádostí zůstávají aktivní po dobu šesti měsíců.

Co je třeba před odesláním žádosti zvážit

Výroba ve společnosti LINAK probíhá v trojsměnném provozu ve všedních dnech (denní, odpolední a noční směna). Při přihlášení pečlivě zvažte, jaká směna vám a vaší rodině bude nejlépe vyhovovat. 

Práce probíhají v týmech 3–5 kolegů, kteří jsou na sobě v rámci skupiny závislí. Většina prací se provádí vestoje a při manipulující s drobnými částmi pohonu často využijete hbité prsty. Jiné úkoly vyžadují, abyste byli schopni fyzicky náročných pracovních úkonů, například při balení pohonů s hmotností až 8 kg. 

Chcete vytvářet pozitivní změnu?

Společnost LINAK je vedena ryzím přáním vytvářet pozitivní změny – v životech našich zákazníků, v našich komunitách i pro sebe navzájem mezi kolegy. Očekáváme, že projevujete tytéž ambice a pozitivní životní postoj.

Budete-li mít k práci ve výrobě u společnosti LINAK nějaké dotazy, neváhejte nás kontaktovat.

Kontaktujte oddělení HR společnosti LINAK

Máte-li dotazy týkající se volných pracovních míst, hodinově placeného zaměstnání, stáží či spolupráce na diplomové práci, neváhejte kontaktovat oddělení HR společnosti LINAK.

Přihlaste se k odběru zpráv ze společnosti LINAK

Zůstaňte informováni o tom, jak technologie servopohonů sleduje aktuální megatrendy a jak reaguje na globální výzvy zítřka.