select
Pohony v Bunker MH 241

Miedema: lepší pracovní postupy díky pohonům LINAK

Holandský výrobce strojů Miedema nabízí zemědělcům kompletní program pro pěstování brambor, od výsadby a přípravy půdy po třídění a čištění.

Pěstování brambor klade mnoho požadavků na strojní zařízení, klíčovými hledisky jsou

  • Robustnost
  • Kapacita
  • Odolnost

Pro optimalizaci sklizně a velikosti brambor může být nutné zajistit mezi jednotlivými řádky brambor - brázdami - širší odstup, rostliny tak budou mít více světla a lépe porostou. K tomuto účelu musí stroj umožňovat individuální nastavení jednotlivých řádků a brázd pro výsadbu. Navíc je nyní možné každý strojní řádek pro výsadbu vypnout a zapnout. Mechanismus tohoto systému byl automatizován pomocí dvou elektromechanických seřizovacích pohonů od firmy LINAK.

Ty jsou přímo připojeny k řídicímu systému Miedema a je možné je ovládat z dotykového panelu v kabině traktoru.

Při práci na systému vypínání jednotlivých řádků projektanti firmy Miedema využili elektrické lineární pohony. Na rozdíl od hydraulického systému je integrace elektrické řídicí jednotky výrazně jednodušší a méně nákladná. V hydraulickém systému jsou zapotřebí dvě přípojky, zatímco pro elektrický aktuátor stačí pouze jedna.

"Elektrický systém pracuje s méně součástmi, a je proto mnohem levnější", vysvětluje Christiaan Poot, ředitel technické podpory ve společnosti Miedema. Pro tento systém jsou použity elektroválce LA12 s vysokou třídou ochrany.

Aktuátory musí odolat nejen vibracím, ale také prachu a vlhkosti. Rovněž jeho kompaktní rozměry hovoří ve prospěch pohonu LA12.

"Kdykoliv je to možné, pokoušíme se nahradit hydraulický systém elektrickým. Elektrické válce nemají problém s netěsnostmi a také jejich údržba je mnohem jednodušší." (Christiaan Poot)

Přesné nastavení válce pro čištění

Po sklizni brambory procházejí první fází čištění. Miedema nově zkouší využití nastavování válců v nové násypce, kde se válce používají pro odstranění nečistot a špíny.

Brambory se následně třídí podle jejich velikosti. Až doposud musel pracovník upravovat mezeru u válce ručně, pomocí kliky. Otáčením kliky posouval dvě tyče, které seřizovaly šest, sedm, nebo osm válců současně. Padající nečistoty však neustále blokovaly zdvihací mechanismus tyčí, navíc při překročení maximální vzdálenosti došlo k poškození tyčí.

Miedema nyní nabízí možnost elektrického nastavení válce a to jen za malý příplatek.
Precizní seřízení válců s LA35

Dva elektrické válce LINAK nastavují technologii válce přesně v rozsahu 5 až 65 milimetrů. Celý mechanismus je chráněn přesným polohováním a není namáhán nad doporučené limity. Komunikace mezi dvěma elektrickými pohony LINAK zaručuje jejich paralelní vysouvání, což je velké plus při rovnoměrném nastavování čistících a třídících válců se šířkou 2,4 metru.

Elektrické seřízení je mnohem pohodlnější. "Podle našich zkušeností elektricky ovládané nastavení ušetří spoustu času. Seřízení je nyní velice pohodlné, rychlé a čištění brambor probíhá bez obtíží", říká holandský zemědělec Henry van der Woerd.

Zásobník MH 241 využívá aktuátory LINAK řady LA35. Se silou až 6000 Newtonů nabízí dostatečný výkon pro seřízení celého mechanismu válce. Díky robustnímu hliníkovému krytu je aktuátor ideální pro použití v náročném a prašném prostředí.

S využitím elektrického seřízení válců nabízí společnost Miedema uživateli další velkou výhodu. Díky podobným inovacím dokázala Miedema posílit svou pozici na trhu mechanizace pro pěstování brambor.

Kontaktujte LINAK TECHLINE pro bližší specifikace a podrobnější informace o řešení pro zemědělskou techniku.
Co je to lineární aktuátor / lineární pohon
Elektrický lineární aktuátor / pohon převádí rotační pohyb …
TECHLINE aplikace
Podívejte se na ukázky aplikací s komponenty řady TECHLINE.
Výhody aktuátorů
Systémy elektrických aktuátorů mají mnoho výhod proti pneumatice a hydraulice…
Testování aktuátorů / pohonů
Extrémní chlad i horko, prudké změny teplot, vystavení působení chemikálií a solí ...
Kontaktujte LINAK
Potřebujete pomoc při hledání výrobku, splňujícího Vaše specifické požadavky?