select
Michaël Carpentier (CNH) a Nico Plankert (LINAK) v rozhovoru před kombajnem New Holland

LINEÁRNÍ POHONY LINAK V KOBAJNECH New holland

New Holland používá elektrické pohony v kombajnech. Kromě snadné integrace je zde mnoho dalších výhod, které elektrické pohony nabízejí.

Seřízení, polohování, posuv – elektrické aktuátory vykonávají ve sklízecím kombajnu řadu funkcí. V budoucnu se zcela jistě přidají další. Michaël Carpentier, manažer vývoje ve společnosti New Holland z belgického Zedelgemu je o tom přesvědčen.

Společně se svým týmem hledá nejlepší možnosti jak udělat kombajny ještě efektivnější, šetrné k životnímu prostředí a komfortní pro obsluhu. Pro dosažení těchto cílů je použití elektrických pohonů velice důležité.

Precizní nastavení stroje je zásadní pro dosažení nejvyšších možných výnosů a v tomto smyslu hraje přesné polohování klíčovou roli. Elektrický lineární pohon LINAK LA36 umožňuje precizní polohování, které elektrické servo zvládá snáze než hydraulické systémy, u nichž je pro možnost přesného polohování a získání zpětné vazby potřeba použít mnohem komplexnější a nákladnější řešení.

Výnos polohy pohonu funguje na principu analogového nebo digitálního signálu a proto není žádný problém připojit aktuátor do sběrnicového řídícího systému.

Důležitým způsobem použití elektrického pohonu v kombajnu je například systém pro distribuci slámy. Společnost New Holland používá unašeč slámy, který je připojen za řezačku slámy. Zemědělec tak může regulovat šířku a směr vyhazování slámy. Dva výkonné kotouče unašeče se nastavují pomocí aktuátorů LINAK LA36.

"Používáme elektrické aktuátory velmi často, protože na rozdíl od hydraulických systémů neexistuje nebezpečí vzniku netěsností," poznamenává Michaël Carpentier.

Velmi vhodný je aktuátor LINAK LA36, jehož odolný hliníkový kryt a vysoký stupeň ochrany (dynamicky IP66, staticky IP69K) umožňuje vykonávat mnoho funkcí při různých způsobech využití v zemědělství.

Odolnost není jen otázkou ochrany před vnějšími vlivy, jako například nečistotou,
prachem nebo vodou.

V případě nárazů a vibrací je klíčová provozní spolehlivost. LA36 například seřizuje nastavení síta pro sklizeň ve svahu. V závislosti na sklonu aktuátor vyvíjí boční tlak na síta tak, aby k mlácení došlo vždy na rovnoměrně zatížených sítech.

"Pohon je trvale vystaven vibracím," říká Michaël Carpentier. "Musí bezpečně a bez problémů fungovat i navzdory těmto vibracím."
Nastavení síta pomocí pohonu LINAK LA36

Společnost LINAK vynakládá při vývoji značné úsilí a čas na testování pohonů v různém pracovním prostředí. Musí odolat chladu, horku, působení mokrých chemických látek a nárazům. Mohou být předány do výroby a nakonec zákazníkovi až po úspěšném absolvování všech testů.

V závislosti na typu můžete v kombajnu najít až 13 elektrických servopohonů.

Kontaktujte LINAK TECHLINE pro bližší specifikace a podrobnější informace o řešení pro kombajny a další zemědělskou techniku.
Co je to lineární aktuátor / lineární pohon
Elektrický lineární aktuátor / pohon převádí rotační pohyb …
TECHLINE aplikace
Podívejte se na ukázky aplikací s komponenty řady TECHLINE.
Výhody aktuátorů
Systémy elektrických aktuátorů mají mnoho výhod proti pneumatice a hydraulice…
Testování aktuátorů / pohonů
Extrémní chlad i horko, prudké změny teplot, vystavení působení chemikálií a solí ...
Kontaktujte LINAK
Potřebujete pomoc při hledání výrobku, splňujícího Vaše specifické požadavky?