select
Actuator Solutions for Stable Ventilation Systems

ventilace ustájení

elektrické pohony pro systémy ventilace stájí

Perfektní funkce systému ventilace uvnitř stájí je základním předpokladem pro udržení zvířat v optimální kondici. Vše musí být v rovnováze, aby byly zaručeny co nejlepší podmínky pro ustájený dobytek.

Proudění vzduchu, hladina CO2 a teplota musí být udržovány v rovnováze, přičemž je důležité, aby zvířata nebyla vystavena průvanu.

Řešení elektrických pohonů TECHLINE spolupracuje se systémem ovládání stáje. Společně zaručují, že ventilace funguje automaticky a udržuje perfektní vnitřní klima pro blaho a pohodlí bravu a skotu.

  • Pohony regulují ventilaci podle pokynů klimatizační jednotky, aby zajistily vyvážené vnitřní klima se správnou teplotou, hladinou CO2 a prouděním
  • Systém ventilace je regulován tak, aby cirkulace vzduchu byla co nejlepší a zvířata nebyla vystavena nepříjemnému průvanu
  • Pohony poskytují řízený pohyb a absolutní přehled o své poloze
  • Servopohony komunikují s klimatizační jednotkou, přičemž jí poskytují zpětnou vazbu o své poloze a optimalizují tak ventilaci


Elektrické pohony nabízejí úžasnou flexibilitu z hlediska možnosti propojení s řídícím systémem či datovými komunikačními systémy. Pozicování je velice přesné nejen v porovnání s jinými systémy aktuátorů.

Kontaktujte firmu LINAK pro specifikaci a vytipování vhodných pohonů pro systémy ventilace stájí a další zemědělské vybavení.

TECHLINE Product Configurator

KONFIGURÁTOR POHONŮ TECHLINE
S pomocí našeho konfigurátoru pohonů si vyberte nejvhodnější řešení
Konfigurátor pohonů

Co je to lineární aktuátor / lineární pohon
Elektrický lineární aktuátor / pohon převádí rotační pohyb …
TECHLINE aplikace
Podívejte se na ukázky aplikací s komponenty řady TECHLINE.
Výhody aktuátorů
Systémy elektrických aktuátorů mají mnoho výhod proti pneumatice a hydraulice…
Testování aktuátorů / pohonů
Extrémní chlad i horko, prudké změny teplot, vystavení působení chemikálií a solí ...
Kontaktujte LINAK
Potřebujete pomoc při hledání výrobku, splňujícího Vaše specifické požadavky?