select
 

Privacy Policy

Přečtěte si prosím pečlivě naše zásady ochrany osobních údajů. Pokračováním v používání našich služeb vyjadřujete souhlas s podmínkami a ujednáními našich zásad ochrany osobních údajů.

Děkujeme, že jste věnovali čas přečtení našich zásad ochrany osobních údajů. Prostřednictvím těchto zásad objasňujeme obsah, způsob a důvod shromažďování informací, jež nám poskytnete komunikací, využíváním našich služeb či návštěvami našeho webu. Popíšeme také konkrétní způsoby, jimiž tyto informace používáme a zpřístupňujeme. Plně respektujeme veškerá přání zákazníků v otázkách důvěrnosti osobních údajů a uvědomujeme si potřebu vhodné ochrany a správy veškerých osobních údajů, jež získáme. Informace o vás a ostatních uživatelích nikdy neprodáváme.


Kdo jsme?

LINAK Group je mezinárodní společnost zabývající se navrhováním a výrobou systémů elektrických lineárních pohonů. Společnost LINAK A/S má sídlo v dánském Guderupu a zastoupení v několika zemích po celém světě prostřednictvím dceřiných společností nebo distributorů. Seznam společností skupiny LINAK naleznete zde: Dceřiné společnosti a distributoři LINAK ve světě.

Webové spravuje reguluje společnost LINAK A/S vyjma případů, kdy v podmínkách či jiným způsobem uvádí, že jsou pod správou jiné entity společnosti LINAK.


Jaké osobní údaje shromažďujeme?

Společnost LINAK shromažďuje osobní identifikovatelné informace jako jsou jména, adresy, e-mailové adresy, telefonní čísla (pokud byla poskytnuta), IP adresy a registruje váš zájem o naše produkty. Tyto typy údajů se shromažďují pouze tehdy, pokud nám je dobrovolně poskytnete nebo k takové aktivitě dáte souhlas.

Můžeme shromažďovat další typy údajů různými způsoby: Společnost LINAK zaznamenává informace odeslané prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách (pro účely zpracování vašich komentářů, dotazů či návrhů) nebo využitím formuláře přihlášení odběru našich zpravodajů. Odeslání údajů z našeho kontaktního formuláře nebo formuláře přihlášení odběru zajišťuje komunikace SMTP prostřednictvím poskytovatelů e-mailových služeb třetích stran. Vezměte prosím na vědomí, že předávání údajů prostřednictvím našeho kontaktního formuláře nebo formuláře přihlášení odběru probíhá otevřeným způsobem. To znamená, že ne všechny fáze sdělování vaší zprávy jsou před jejím doručením do našich rukou šifrovány. Můžete tedy využít bezpečnější způsob komunikace a kontaktování, například telefonicky.

Automaticky shromažďujeme údaje o vašich návštěvách a využívání našich webových stránek. Osobní údaje mohou zahrnovat vaši IP adresu, operační systém, ID prohlížeče, aktivitu procházení a další údaje o vaší práci s našimi webovými stránkami.

Rádi bychom vás požádali, abyste nám neposílali žádné citlivé osobní údaje, jako jsou informace týkající se rasového nebo etnického původu, politických názorů, náboženského či jiného přesvědčení, zdravotních, biometrických nebo genetických charakteristik, trestní minulosti nebo členství v odborových organizacích.

Naše obchodní a související služby včetně webových stránek nejsou orientovány ani navrženy tak, aby přitahovaly pozornost dětí mladších 18 let.


Jak můžeme vaše osobní údaje využívat:

Vaše data mohou být zpracovávána pro následující účely:

 • • kontaktování v souvislosti s prodejem a službami,
 • • poskytování požadovaných služeb a zpravodajů,
 • • provádění průzkumů o možnostech zlepšování služeb, jež pro vás zajišťujeme,
 • • vylepšování našich služeb
 • • a pro jiné cíle, jež si přímo vyžádáte.

S kým vaše osobní údaje sdílíme:

Společnost LINAK může vaše osobní údaje interně zpřístupnit kterékoli společnosti skupiny LINAK pro výše uvedené využití a účely. Záměrem je snaha poskytnout vám co nejlepší služby.

Vaše osobní údaje můžeme poskytnout také třetím stranám, jestliže:

 • využíváme entity třetích stran k hostování našich webových stránek a dalších služeb;
 • využíváme externí e-mailový marketingový systém pro správu zpravodajů věnovaných různým marketingovým a prodejním tématům;
 • využíváme třetí strany při událostech, do nichž se zaregistrujete, abychom vám účast na takových akcích usnadnili;
 • spravujeme vaše osobní údaje v našem systému CRM;
 • zpracováváme objednávky v našem systému ERP využitím minimálního množství osobních údajů;
 • využíváme externí systém zkušeností uživatelů k shromažďování zpětné vazby o činnosti společnosti LINAK;
 • pokud jsme povinni zveřejnit vaše osobní údaje podle platných zákonů a předpisů, jež mohou zahrnovat zákony mimo zemi vašeho trvalého bydliště.

Společnost LINAK využívá zpracovatele dat z třetích stran. Zpracovatelé dat z třetích stran s námi spolupracují na poskytování obsahu a služeb, jež požadujete. Zachovávají přitom důvěrnost vašich údajů a uplatňují nezbytná technická a organizační opatření. Svá bezpečnostní opatření pravidelně přizpůsobujeme probíhajícímu technickému vývoji.

Jak používáme soubory cookie a propojení třetích stran na našem webu:

Data shromážděná prostřednictvím souborů cookie zpracováváme s cílem i) provozovat, zlepšovat či optimalizovat výkon a součinnost koncových uživatelů s webem a jeho službami, ii) provádět analýzu a segmentaci zákazníků i uživatelů s cílem porozumět lépe našim uživatelům a poskytnout jim lepší a přizpůsobené služby a iii) k vytváření statistik.

Více informací o souborech cookie naleznete v našem prohlášení o souborech cookie uvedeném na našich webových stránkách. Svůj souhlas se zpracováním souborů cookie a propojením se třetími stranami můžete kdykoli změnit nebo odvolat prostřednictvím prohlášení o souborech cookie na našem webu.

Tento web využívá službu analýzy webu Google Analyticsposkytovanou společností Google Inc. (dále jen Google). Služba Google Analytics využívá soubory cookie (textové soubory uložené v počítači umožňující analýzu vašeho využívání webu). Informace generované soubory cookie o vašem používání tohoto webu se obvykle odesílají na server společnosti Google v USA, kde se ukládají.

Google Tag Managerje řešení provozované společností Google, jež umožňuje správu značek webových stránek rozhraním. Samotný nástroj Tag Manager (implementující značky) je doménou pracující bez souborů cookie a osobní údaje nezaznamenává. Tento nástroj způsobuje aktivaci dalších značek, jež mohou ze své strany za určitých okolností údaje zaznamenávat. Nástroj Google Tag Manager nemá k těmto informacím přístup. Další informace naleznete v podmínkách použití tohoto produktu: https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html

K ochraně našich webových stránek před spamem a zneužíváním využíváme službu reCAPTCHAposkytovanou společností Google. Používá pokročilé techniky analýzy rizik k odlišení lidí a robotů. Tento dotazovací plugin zahrnuje odeslání IP adresy a případně dalších údajů požadovaných společností Google pro službu Google reCAPTCHA. Vaše údaje budou k tomuto účelu předány pro využití společností Google. Vaše IP adresa je anonymizovaná. Pouze ve výjimečných případech bude na server Google ve Spojených státech přenesena celá IP adresa a bude zde zkrácena. Vaše IP adresa nebude nikdy slučována s žádnými jinými daty služeb Google. Toto shromažďování údajů dat podléhá zásadám ochrany osobních údajů společnosti Google. Používáním služby reCAPTCHA souhlasíte se zpracováním svých údajů ve společnosti Google výše uvedeným způsobem a pro zmíněné účely. Více informací o zásadách ochrany osobních údajů ve společnosti Google naleznete na webové adrese: https://policies.google.com/privacy

V rozšířeném režimu ochrany osobních údajů používáme vložená videa YouTube. YouTube je službou společnosti Google. Služba YouTube poskytuje rozšířený režim ochrany osobních údajů, jenž zajistí, že služba YouTube neukládá do počítače soubory cookie s osobními údaji. Více informací o rozšířeném režimu ochrany osobních údajů si můžete přečíst zde.

Používáme také přehrávač videa z webu Vimeo. Přehrávač videa z webu Vimeo umožňující vložení využívá vlastní soubory cookie, které jsou pro přehrávač videa nezbytné. Chcete-li získat více informací o projektu Vimeo, klepněte sem.


Jak dlouho vaše data ukládáme?

Společnost LINAK uchovává vaše osobní údaje pouze po dobu nezbytně nutnou pro účel jejich shromáždění. Společnost LINAK může data uchovávat k vyhovění požadavkům na zákonné lhůty uchovávání osobních údajů. Údaje můžeme namísto vymazání uchovávat v anonymní podobě pro statistické účely.

Vaše práva k údajům:

Přijímání našich marketingových e-mailů můžete kdykoli odhlásit. Musíte použít odkaz pro zrušení odběru v marketingovém materiálu. Vašemu požadavku ihned poté vyhovíme.

Budete-li mít nějaké připomínky či dotazy týkající se nakládání s vašimi osobními údaji nebo chcete-li k nim získat přístup, provést aktualizaci, změny či jejich odstranění, můžete nás kontaktovat využitím odkazu LINAK nebo nám zašlete e-mail na adresu dataprivacy@linak.com

Naše poštovní adresa:
LINAK A/S
Smedevænget 8, Guderup
6430 Nordborg
Dinamarca
Registrační číslo společnosti: 66365328

Domníváte-li se, že vaše osobní údaje zpracováváme nebo jsme je zpracovali nezákonně, můžete podat stížnost dánskému Úřadu pro dohled nad ochranou osobních údajů, Borgergade 28, 5., DK - 1300 Copenhagen K (Datatilsynet) nebo orgánu dozoru v zemi vaší státní příslušnosti.

Změny:

Tyto zásady ochrany osobních údajů můžeme občas změnit. Všechny aktualizace a změny budou načteny na web.

Poslední aktualizace: 10. července 2018