select
 

normy a standardy

Je odpovědností výrobce stolu opatřit si označení CE na kompletní stůl a splňovat všechny místní standardy a doporučení.

Výrobky DESKLINE jsou v souladu se směrnicí Strojní zařízení 2006/42/EC - neúplné strojní zařízení

Systémy DESKLINE mají značení CE a jsou v souladu s těmito předpisy :
 
Elektromagnetická (EMC) kompatibilita 2004/108/EC 
Elektrická zařízení určená pro používání v určitých mezích napětí 2006/95/EC 
Směrnice o strojním zařízení 2006/42/EC 

Podrobnosti najdete v Prohlášení o zabudování neúplného strojního zařízení (PDF).