select
 
 

Etické zásady

Otevřenost a čestnost jsou základními hodnotami firmy LINAK. Naše obchodní metody musí být vždy férové a transparentní. Tyto předpoklady platí ve vztahu k našim zaměstnancům a obchodním partnerům, kteří jednají našim jménem.

Firma LINAK sestavila etické zásady, které pomáhají ujasnit to, co očekáváme od našich zaměstnanců a obchodních partnerů. Tyto zásady představují standard chování všech reprezentantů značky LINAK.
  • Nenabízíme ani nepřijímáme úplatky
  • Vyhýbáme se konfliktu mezi svými osobními zájmy a zájmy firmy LINAK
  • Přijímáme pouze dárky, které jsou v rámci běžné pohostinnosti, peníze věnujeme pouze charitě
  • Neuvádíme v omyl, nepodvádíme ani nezneužíváme důvěru, abychom získali výhodu neférovým nebo nečestným způsobem
  • Hájíme férovou soutěž, nepoužijeme nezákonné nebo neetické metody pro získání výhody
Všichni zaměstnanci a obchodní partneři jsou seznámeni s těmito zásadami a proto očekáváme, že se stanou samozřejmou součástí jejich práce pro firmu LINAK.
Obchodování s firmou LINAK
Nechceme být pouze dalším Vaším dodavatelem, ale ...
Náš přínos
Přinášíme inovativní řešení, která usnadňují a zkvalitňují lidem život.
Náš přístup
Respektujeme lidi, život a přírodu a to se odráží v našem konání.