select
 
 

etický kodex

Vysoké nároky, které klademe sami na sebe, máme přirozeně také ve vztahu k našim obchodním partnerům.
LINAK respektuje mezinárodní konvence, jako jsou Všeobecná deklarace lidských práv (1948) a další základní konvence Mezinárodni organizace práce.

Totéž očekáváme také od našich dodavatelů a proto své představy shrnujeme v Etickém kodexu.

Znamená to, že mezi jiným musí naši dodavatelé klást důraz na následující :
  • zaručit svým zaměstnancům svobodu sdružování
  • zdržet se jakékoli formy nucené práce
  • nesmí zaměstnávat děti
  • dodržovat zákonem stanovenou pracovní dobu
  • netolerovat diskriminaci
  • podporovat postupy a procesy chránící životní prostředí a aktivně snižovat dopad své činnosti na životní prostředí
  • vyvarovat se jakékoli formy korupčního jednání
LINAK si vyhrazuje právo na monitorování dodavatelů v souladu s Etickým kodexem.

Etický kodex je součástí dohody o vzájemné spolupráci a proto jej musí každý dodavatel podepsat a dodržovat. LINAK si vyhrazuje právo ukončit spolupráci s dodavatelem, který se nebude dohodami řídit.
Obchodování s firmou LINAK
Nechceme být pouze dalším Vaším dodavatelem, ale ...
Náš přínos
Přinášíme inovativní řešení, která usnadňují a zkvalitňují lidem život.
Náš přístup
Respektujeme lidi, život a přírodu a to se odráží v našem konání.