select
 
Working Environment Policy

politika pracovního prostředí

LINAK chce pro své zaměstnance dobré pracovní prostředí :
  • Naším cílem je, aby u zaměstnanců nedocházelo k fyzickým či psychickým újmám
  • Zaměřujeme se na prevenci jakožto základ zdravé a bezpečné práce
  • Podporujeme zdraví prospěšné iniciativy a aktivity
Náš přínos
Přinášíme inovativní řešení, která usnadňují a zkvalitňují lidem život.
Náš přístup
Respektujeme lidi, život a přírodu a to se odráží v našem konání.