select
Linear Actuator from LINAK put to the Test 

robustní a spolehlivé

Ve většině zařízení tvoří pohony pouze součást a jeden z komponentů, přesto je však pro nás v divizi TECHLINE™ velice důležitá jejich správná funkce. Z tohoto důvodu není zákazníkovi odeslán jediný pohon, který by předtím neprošel 100% testem funkčnosti.
 
Podle typu pohonu a jeho použití tyto prochází různými zkouškami. Obraťte se prosím na vaše místní zastoupení firmy LINAK, které vám zodpoví vaše dotazy ohledně způsobu testování a jeho výsledků.

Zaručujeme vám, že zařízení vybavené systémem TECHLINE™ s elektrickými pohony LINAK je řešením, které vám bude spolehlivě fungovat pro mnoho let.
 
Klimatické testy
Během klimatických testů je funkce aktuátorů ověřována za extrémních teplot a jejich prudkých změn. Při některých testech se teplota prostředí, ve kterém je pohon testován, změní z +100°C na -30°C, přičemž pohon zůstává plně funkční i po několika takovýchto extrémních cyklech.
 
Ochrana proti vlivům počasí
Během testu ochrany proti vlivům počasí je zkoušena odolnost pohonů proti působení vody a prachu. Produktová řada TECHLINE zahrnuje mnoho pohonů, které lze vystavit mytí tlakovými čistícími systémy.
 
Působení solí
Během tohoto testu pohon prochází 500 hodinami střídavých fází skladování za působení solí a vlhkosti.
 
Test s chemikáliemi
Při testu odolnosti vůči chemikáliím jsou pohony vystaveny působení ropných látek, hydraulických olejů, močoviny, dusičnanů, hnojiv, hašeného vápna atd.
 
Elektrické testování
Všechny elektrické a elektronické součásti (zdroj, spínače, signální a zdrojové kabely atd.) jsou testovány na odolnost v souladu s průmyslovými standardy (rušení rádiového signálu, elektrické výboje a rázy).
 
Mechanické testování
Vibrace – pohon musí odolat působení vibrací ze tří směrů.
 
Šok – šokový test vystaví pohon působení 3 nárazů o síle až 100 G v šesti směrech.
 
Náraz – aktuátor musí odolat nárazům o síle až 40 G ze šesti směrů opakovaně během stovek cyklů.  

Čtěte více o testovacím centru firmy LINAK a podívejte se na video, ve kterém uvidíte testovací procedury používané firmou LINAK :

TECHLINE aplikace
Podívejte se na ukázky aplikací s komponenty řady TECHLINE.
Připojte se k nám na virtuální prohlídce firmou LINAK
Zveme Vás na virtuální prohlídku firmy LINAK s našimi zaměstnanci.
Odebírejte naše novinky
Mějte vždy aktuální informace díky zasílání novinek.